Skip to main content

۵ روش برای حل مسئله ی تحقیقات

By مرداد ۱۰, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

قبل از شروع هر گونه تحقیقات بازار، مهم است متوجه شوید که مسئله ی تحقیق و چگونگی رفع آن چیست.
مسئله ی تحقیقات چیست؟
مسئله ی تحقیق بیانی قطعی یا واضح در زمینه ی نگرانی، شرایطی که باید بهبود یابد، سختی ایی که حذف می شود، یا یک سوال دردسر ساز که در نظر سنجی علمی وجود دارد، بطور نظری یا در عمل موجود که به درک معنی دار و تحقیق دقیق نیاز دارد، اشاره می کند. مسئله ی تحقیقاتی نشان نمی دهد که چطور کاری انجام دهیم، گزاره مبهم یا کلی یا سوالی با ارزش ارائه می دهد. (Alan Byrman)
برای رفع مسئله ی تحقیقاتی خود این ۵ مرحله را دنبال کنید

۱.مشخص کردن اهداف تحقیق

یک بیانیه روشن برای تعیین اهداف شما به شما کمک خواهد کرد که تحقیقات موثری توسعه دهید.
این به تصمیم گیرندگان کمک خواهد کرد تا سؤالات تحقیقاتی که پروژه شما باید پاسخگو باشد و همچنین روش های تحقیقاتی که پروژه شما برای پاسخ به آن سوالات استفاده می کند را ارزیابی کند. (دو یا سه هدف واضح کمک خواهد کرد که پروژه تحقیقاتی شما متمرکز و مرتبط باشد.)

۲.بررسی محیط و یا مفهوم مسئله ی تحقیق

به عنوان یک محقق بازاریابی، باید با گروه تحقیقاتی خود در تعریف و آزمایش متغیرهای محیطی به دقت کار کنید این به شما کمک خواهد کرد که تعیین کنید که آیا یافته های پروژه ی شما اطلاعات کافی برای ارزش هزینه کردن را تولید می کند یا خیر. برای انجام این کار، شما باید متغیرهای محیطی را که پروژه تحقیقاتی را تحت تاثیر قرار می دهند شناسایی کرده و شروع به تدوین روش های مختلف برای کنترل این متغیرها کنید.

۳.شناسایی ماهیت مسئله

دامنه ی مسئله ی تحقیق از ساده به پیچیده بسته به تعداد متغیرها و ماهیت رابطه آنها می باشد. گاهی اوقات رابطه بین دو متغیر به طور مستقیم با یک مشکل یا سوالات مرتبط است، و در موارد دیگر رابطه کاملا بی اهمیت است.
اگر ماهیت مشکل تحقیق را به عنوان یک محقق درک کنید، قادر خواهید بود تا راه حل بهتری برای حل مسئله بسازید.
برای کمک به شما به درک تمام ابعاد، ممکن است بخواهید گروه های تمرکز از مصرف کنندگان، فروشندگان، مدیران یا متخصصان را در نظر بگیرید تا آنچه را که گاهی نیاز به بینش بیش تری برای مجموعه ای از سوالات یا مشکلات خاص دارد را فراهم کند.

۴.ارتباطات متغیر را تعریف کنید

برنامه های بازاریابی اغلب روی ایجاد دنباله ای از رفتارهایی که در طول زمان رخ می دهد، مانند تصویب طرح جدید بسته یا معرفی یک محصول جدید، تمرکز می کند.
چنین برنامه هایی تعهدی به پیروی از برخی الگوی های رفتاری یا روش هایی در آینده ایجاد می کنند.

مطالعه ی چنین فرآیندی شامل موارد زیر است:
 تعیین اینکه چه متغیرهای بر راه حل مشکل تحقیق تاثیر می گذارد.
 تعیین درجه ای که هر متغیر می تواند کنترل شده و برای اهداف شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
 تعیین روابط عملکردی بین متغیرها و متغیرهایی که برای حل مساله تحقیق حیاتی هستند.

در طول مرحله حل مسئله، شما می خواهید بسیاری از دوره های عملکردی و روابط متغیر ممکن را تولید و در نظر بگیرید.

۵.پیامدهای اقدامات ثانوی

همیشه عواقبی برای هر عملی که در یک یا چند پروژه استفاده می شود، وجود دارد. پیش بینی و برقراری ارتباط در مورد نتایج احتمالی دوره های مختلف فعالیت، مسئولیت اولیه در فرایند تحقیقات است.

 

شماره تماس جهت مشاوره!