Skip to main content

پرسش نامه باز تماتیک اپرسپشن تست (TAT) در تحقیقات بازاریابی

By بهمن ۲۵, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

استفاده از پرسش نامه ها می توانند تاثیر بسیار بالایی را در انجام تحقیقات بازاریابی داشته باشند. در واقع با کمک انواع و اقسام پرسش نامه هایی که در تحقیقات بازاریابی استفاده می شود، می توان اطلاعات مفیدی را در این زمینه کسب کرد. همان طور که در گذشته در سایت تحقیقات بازاریابی ایده به آن اشاره کردیم، پرسش نامه ها می توانند باز یا بسته طراحی شوند. هر کدام از این حالت ویژگی های خاص خود را دارند و می توان با توجه به تحقیقی که انجام می شود از هر کدام از آن ها بهره برد. در ارتباط با این موضوع، سایت ایده به صورت دوره ایی تلاش می کند تا مخاطبان خود را با انواع پرسش نامه های باز و بسته در تحقیقات بازاریابی آشنا کند.

 

پرسش نامه باز تماتیک اپرسپشن تست (TAT)

این پرسش نامه به پرسش نامه تماتیک اپرسپشن تست معروف است و  یکی از انواع پرسش نامه هایی است که در حوزه پرسش نامه های باز طبقه بندی می شوند. پرسش نامه تماتیک اپرسپشن تست به نام اختصاری (TAT) نیز شهرت دارد.

در پرسش نامه (TAT) در تحقیقات بازاریابی از تصویر استفاده می شود. روند کار با استفاده از پرسش نامه (TAT)  به این گونه است که ابتدا به مخاطب تصویری را نشان می دهند و از او می خواهند که درباره آن چیزی که گمان می برد در تصویر در حال رخ دادن است داستانی را بنویسد. در این پرسش نامه هدف نوشتن جمله نیست. زیرا این پرسش نامه برای دست یابی به داستانی کوتاه پایه ریزی شده است. در واقع با بیان داستان توسط مخاطبان یا پاسخ دهندگان می توان آن چه را که او در ذهن نسبت به موضوع تصویر دارد را دریافت کرد و در نهایت بتوان با استفاده از پرسش نامه به پاسخ هایی باز و جامعی نسبت به موضوع تحقیقات بازاریابی دست یافت.  از نکته های مهم در طراحی این نوع پرسش نامه ها در تحقیقات بازاریابی این است که، تصاویر باید به گونه ایی انتخاب شوند که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیک داشته باشند. بنابر این بسیاری از تیم های تحقیقاتی برای جامع بودن فعالیت های خود از تیمی برای طراحی تصویر متناسب با موضوع تحقیقات بازاریابی خود استفاده می نمایند تا بتوانند بر غنا و اثربخشی این نوع پرسش نامه ها در تحقیقات بازاریابی بیفزایند.

 

شماره تماس جهت مشاوره!