Skip to main content

فرآیند تحقیقات بازاریابی ، مرحله چهارم

فرآیند تحقیقات بازاریابی از چندین مرحله تشکیل شده است. برای موفقیت در تحقیقات بازاریابی نیاز است که تمام مراحل به درستی طی شود تا در نهایت بتوان به نتیجه ی حاصل از این تحقیقات استناد کرد. ما در سایت تحقیقات بازاریابی ایده تا گام چهارم این فرآیند را توضیح داده ایم. در این مطلب نیز قصد داریم گام پنجم در تحقیقات بازاریابی را برای شما شرح دهیم.

 

نمونه گیری ، گام پنجم در تحقیقات بازاریابی

نمونه گیری یکی از مراحل مهم در تحقیقات بازاریابی است. در این مرحله پژوهشگر تحقیق باید تصمیم بگیرد که از چه گروه افرادی به عنوان نمونه استفاده کند. در واقع او باید مشخض کند که قصد دارد چه افرادی را برای مشاهده یا پر کردن پرسش نامه هایش کاندید نماید.

به این منظور ابتدا پژوهشگر به تعیین چارچوب تحقیق نیازمند است. چارچوب نمونه گیری به معنای تهیه فهرستی از واحد هایی است که می توان از آن نمونه را انتخاب کرد. به عنوان مثال: انتخاب بر اساس ناحیه جغرافیایی یا انتخاب بر اساس سن و یا تحصیلات. به این کار مشخص کردن چارچوب نمونه گیری اطلاق می شود. هنگامی که پژوهشگر چارچوب نمونه گیری خود را مشخص کرد حال نوبت به انتخاب اعضای نمونه می رسد. در این مرحله پژوهشگر باید بر اساس همان چارچوب انتخابی اعضای نمونه را برگزیند. به عنوان مثال: اگر او چارچوب نمونه گیری خود را بر اساس منطقه جغرافیایی پایه ریزی کرده است نمی تواند در انتخاب اعضای نمونه از چارچوبی مانند تحصیلات پیروی کند. البته در انتخاب نمونه عوامل دیگری نیز تاثیر گذار است از جمله این که پژوهشگر قصد دارد چه روشی را در انتخاب نمونه لحاظ نماید. پژوهشگران می توانند از روش تصادفی یا غیر تصادفی در انتخاب نمونه استفاده کنند.

روش تصادفی شانس یکسانی را برای انتخاب اعضا فراهم می کند. در واقع در این روش احتمال انتخاب اعضای جامعه به عنوان نمونه یکسان است. اما، در روش غیر تصادفی پژوهشگر تصمیم می گیرد که چه نمونه ایی را انتخاب کند.

پس از طی کرن مراحل بالا در فرآیند تحقیقات بازاریابی، مشخص کردن اندازه نمونه نیز اهمیت می یابد. اندازه نمونه باید به گونه ایی باشد که بتوان از طریق بررسی نمونه به نتایجی قابل استناد به جامعه دست یافت. زیرا اگر اندازه نمونه متناسب نباشد هزینه و زمان پژوهشگر در فرآیند تحقیقات بازاریابی به هدر می رود.

در مطلب های بعدی گام های دیگر این فرآیند را بررسی می کنیم.

تهیه و تدوین : واحد تامین محتوا

شماره تماس جهت مشاوره!