Skip to main content

روش های نوآورانه در انجام تحقیقات بازاریابی ، قسمت سوم

در بسیاری از مواقع در هنگام جمع آوری اطلاعات برای تحقیقات بازاریابی معمولا افراد با این سوال روبرو می شوند که چگونه می شود اطلاعات بهتری برای فرآیند تحقیقات بازاریابی جمع آوری کرد؟ تا در نهایت نتیجه بهتری از تحقیقات بازاریابی کسب شود و به ارتقا کسب و کار و فروش کمک نماید؟

استفاده از اطلاعات رقبا! روشی متفاوت

گرچه روش های مختلفی برای جمع آوری اطلاعات موثق وجود دارد و می توان از هر کدام از این روش ها بهره برد اما، یکی از روش های مورد توجه در جمع آوری اطلاعات برای انجام تحقیقات بازاریابی استفاده از رقبا است! اما استفاده از رقبا به چه معناست؟

استفاده از رقبا به این معنا است که، به رقبای خودتان سر بزنید و روند فعالیت های آن ها را از نزدیک مشاهده کنید تا بتوانید اطلاعاتی مفید در زمینه کسب و کارتان به دست آورید.

این موارد که؛

  • رقبای شما چگونه فعالیت می کنند؟
  • آن ها با چه روش هایی مشتری جذب می کنند؟
  • هزینه های سربار خود را چگونه کنترل می کنند؟
  • با چه روشی چرخه سودآوری را کامل می کنند؟
  • از چه فعالیت هایی برای ماندگاری برندشان در ذهن مخاطبانشان استفاده می کنند؟

می تواند اطلاعات خوبی را برای تکمیل پروژه تحقیقات بازاریابی شما در اختیارتان قرار دهد. این روش در کنار سایر روش های جمع آوری اطلاعات می تواند مفید واقع شود و مزیت های خوبی هم دارد.

مزیت های روش ذکر شده ….

از مزیت های این روش کم بودن هزینه آن نسبت به سایر روش های جمع آوری اطلاعات در زمینه تحقیقات بازاریابی است. با وجود این که این روش هزینه کمی دارد اما، یکی از موثق ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهد. زیرا رقبا و نحوه کارکرد آن ها می تواند تاثیر بسزایی بر روند تحقیقات بازاریابی و در نهایت نتیجه بخش بودن اطلاعات حاصل از آن را سبب شود. شخصی به نام تام کوهیل، در آتلانتا رستوران دارد. او به مدیران هزینه شام را می بپردازد تا آن ها به رستوران های رقبای او رفته و برای آن اطلاعات و ایده های جذاب را بیاورند. این روش مفید و جذاب می تواند در کنار سایر روش های دیگر در زمینه تحقیقات بازاریابی به کار رود و مفید واقع شود.

شماره تماس جهت مشاوره!