Skip to main content

روش های نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی ، روش تصادفی یا غیر تصادفی؟

By بهمن ۳۰, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

روش نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی از الگو های خاصی پیروی می کند. هیچ گاه نمی توان گفت که یک روش نمونه گیری می تواند این قابلیت را داشته باشد که از سایر روش های نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی بهتر و مفید تر باشد. زیرا هر روش می تواند بسته به شرایطی که قرار است تحقیقات بازاریابی در آن انجام شود مفید و ثمربخش باشد. در پژوهش های بازاریابی می توان از دو روش نمونه گیری استفاده کرد. یکی از روش های نمونه گیری استفاده از نمونه گیری های تصادفی است. از ویژگی های این نوع نمونه گیری آن است که امکان محاسبه حدود اطمینان در خطای نمونه گیری در آن وجود دارد. به همین دلیل اگر شما نمونه ایی را با روش تصادفی انتخاب کنید می توانید با محاسبه درصد حدود اطمینان، اطلاعات ارزشمندی را به فرایند پژوهش بازاریابی اضافه نمایید.

 

از نمونه گیری تصادفی با توجه شرایط پیش روی محقق می توان استفاده کرد.

  • اگر استفاده از این نوع نمونه گیری به زمان بیش از حدی نیاز داشته باشد که از کل زمان لحاظ شده تحقیقات بازاریابی فزونی یابد شما می توانید از نمونه گیری غیر تصادفی استفاده نمایید.
  • همچنین اگر هزینه ایی که برای انجام نمونه گیری تصادفی در نظر گرفته شده از هزینه کل پژوهش بیشتر یا برابر باشد بهتر است از روش نمونه گیری غیر تصادفی استفاده کنید.

بنابر این اگر زمان کافی دارید یا از نظر تامین بودجه پروژه با محدودیت روبرو نیستید استفاده از نمونه گیری تصادفی می تواند گزینه خوبی محسوب شود. حال ممکن است شما محدودیت های بیان شده را در جریان فرایند تحقیقات بازاریابی داشته باشید بنابر این، از نمونه گیری های غیر تصادفی استفاده نمایید. این نوع نمونه گیری ها خود زیر شاخه های متعددی را شامل می شوند که می توانند اطلاعات کاملی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. در نمونه گیری غیر تصادفی امکان محاسبه خطای نمونه میسر نیست. اما، این به معنای بی اثر بودن این نوع نمونه گیری ها محسوب نمی شود و از درجه اعتبار آن نمی کاهد… شما با محاسبه خطای نمونه در روند تحقیقات بازاریابی خود یک مزیت اضافه دارید اما نبود آن نیز از درجه اعتبار تحقیقات بازاریابی شما نخواهد کاست! یادتان باشد یک پژوهش بازاریابی کارآمد پژوهشی است که درجه اعتبار بالایی داشته باشد و این موضوع بر سایر موضوع ها اولویت دارد…

 

شماره تماس جهت مشاوره!