Skip to main content

تعریف مشکل در تحقیقات بازاریابی به عهده پزشک کسب و کار شما است….

By اسفند ۱۹, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

مشکل را به خوبی تعریف کن تا نیمی از مساله حل شود! به گمانم تاکنون این جمله را زیاد شنیده باشید. اما، اهمیت تعریف مشکل در تحقیقات بازاریابی به شدت بالا است. زمانی که شما مشکل را در تحقیقات خود به درستی تعریف کنید اهداف تحقیقات بازاریابی خود را نیز بهتر درک خواهید کرد و در نتیجه زمانی که اهداف به خوبی تبین شوند کارآمدترین نتیجه را از تحقیقات بازاریابی کسب خواهید کرد. برای تعریف مشکل یا مساله ایی که در جریان تحقیقات وجود دارد ابتدا باید بتوان هماهنگی مناسبی را بین پژوهشگر تحقیقات و تصمیم گیرندگان برقرار کرد. هر پژوهشگری برای تعریف دقیق مشکل باید بداند که، مدیران تصمیم گیرنده چه هدفی را دنبال می کنند و تمایل دارند به چه نتیجه ایی پس از انجام تحقیقات بازاریابی دست یابند؟

 

اما آیا تعریف دقیق مساله و تعیین اهداف در خلا رخ می دهد؟!

تعریف دقیق مساله و تعیین اهداف در خلا رخ نمی دهد. در واقع، در تحقیقات بازار تعریف مشکل و تعیین اهداف به شدت مهم است اما، این حالت نیازمند قوه ابتکار، خلاقیت و تفکر است ولی نه در حد افراط بلکه می توان گفت کار پژوهشگر مانند، یک پزشک است. یک بیمار می تواند به تنهایی نیز تشخیص دهد که معده او درد می کند اما، مشخص نمودن علت درد معده تنها از عهده پزشک بر می آید. در اینجاست که خلاقیت پزشک به کمک دانش او کارساز می شود. پزشک با دانش و خلاقیت خود در تشخیص علت بیماری و درمان در نهایت می تواند بگوید که، این بیماری چگونه مرتفع می شود. در تحقیقات بازاریابی نیز پژوهشگر برای تعریف مشکل و حل مساله نیازمند، دانش و خلاقیت است. پژوهشگر باید مانند یک پزشک مسئولیت تشخیص صحیح و درست را به عهده گیرد. در اینجاست که او بدون کمک خریداران نمی تواند درمان مناسب  را برای کسب و کار شما تجویز کند. اما استفاده از رای و نظر خریداران نیز ممکن است با درصدی از خطا همراه باشد و استفاده از روش های مختلف برای کاهش درصد خطاها به عهده پژوهشگر است. هر پژوهشگری باید در تحقیقات بازاریابی مانند یک پزشک تمام و کمال فعالیت کند!

 

 

شماره تماس جهت مشاوره!