Skip to main content

چرا تحقیقات بازاریابی مهم است؟

خردمند قدر راحتی یک گزارش کلی و عمومی را می داند. اما در مقابل اعتبار و اقتدار یک حقیقت خاص سرفرود می آورد. اولیور وندل هولمز/ مدیریت بازاریابی چرا تحقیقات بازاریابی مهم است؟ این جمله ی بالا می تواند تا حدودی به ما اهمیت اطلاعات به موقع و بهنگام را نشان دهد اما اگر بخواهید به اهمیت تحقیقات بازاریابی پی ببرید، ابتدا باید با تعریف کلی آن آشنا شوید.

تعریف کلی از تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

نشان دهنده ی طراحی و جمع آوری و تحلیل اطلاعات و داده ها به صورت سیستماتیک در ارتباط با یک وضعیت خاص در بازار است که شرکت یا سازمانی با آن روبرو شده است. ممکن است شرکتی بخواهد اطلاعات خاصی را در ارتباط با یک موضوع از بازار استخراج کند در چنین حالتی نیاز به این تحقیقات دارد. بسیار پیش آمده شرکتی رضایت مشتریان خود را از این طریق می سنجند.

موسسه هایی تخصصی…

آنچه که مهم است این است که باید برای انجام تحقیقات بازاریابی از شرکت های و موسسه هایی که اینکار را انجام می دهند کمک گرفت. زیرا اینکار، یک کار کاملا حرفه ایی و تخصصی است و نیازمند مطالعه های رسمی و گاهی دامنه دار و زمان بر است که باید بر روی موقعیتی خاص صورت گیرد. همچنین نیاز است که آزمون های مختلفی نیز صورت گیرد و به همین دلیل نمی توان گفت که اینکار تخصصی نیست بلکه اینکار به طور کامل یک فعالیت تخصصی می باشد. موسسه ها و شرکت های هستند که با نیرو های کار آزموده ی خود اینکار را انجام می دهند و با توجه به خواسته های سازمان ها و یا شرکت ها در ارتباط با موضوعاتی که مدیران آن ها می خواهند برای آن ها تحقیقات بازاریابی را انجام می دهند. این که مدیری بداند شرایط و وضعیت بازار چگونه است؟ به او کمک خواهد کرد تا بهتر بتواند شرکت خود را با شرایط بازار تطبیق دهد و در نهایت مسیر بهتری را مطابق با اهداف عالی شرکت بپیماید و استراتژی های بهتری را نیز اتخاذ کند.

 

Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!