آرشیو برچسب : کامل کردن داستان

پرسشنامه های باز انواع و اقسام مختلفی دارند. بنا به موضوع تحقیقات بازاریابی پژوهشگر می تواند نوع پرسش نامه باز خود را بر اساس انواع گوناگونی از این نوع پرسش نامه ها که وجود دارد را تنظیم کند. تعریف پرسش نامه تکمیل داستان در تحقیقات بازاریابی یکی از پرسش نامه های بازی که در تحقیقات […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید