آرشیو برچسب : چه زمانی بازار به حالت عادی بر می گردد؟

یکی از بخش های مهم تدوین استراتژی بازاریابی صنعتی تحلیل درست شرایط اقتصادی کشور و جهان است چراکه یک تولید کننده و با بیزینسمن موفق از فرصت های پیشرو به سرعت استفاده می کند.  به هر حال دیر یا زود شرایط عادی می شود و باید بدانیم شرایط بازار بعد از رفع بحران چگونه خواهد […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید