آرشیو برچسب : پرسش نامه های بسته

در تحقیقات بازاریابی برای استفاده از پرسشنامه می توانید از پرسش های بسته و یا پرسش های باز استفاده کنید. اما استفاده از هر کدام از پرسش ها می تواند با دسته بندی های ریز تری نیز صورت گیرد. بسیاری از افراد گمان می کنند پرسش نامه های بسته در تحقیقات بازاریابی تنها پرسش نامه […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید