Skip to main content
Tag

منابع اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی و روش شناسی تحقیقاتی

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

در مطلب قبلی که در سایت mrioi.comm با همین عنوان منتشر کردیم به بیان بخش های مختلفی از طرح تحقیق در تحقیقات بازاریابی پرداختیم. اما همان طور که در مطلب قبلی هم به آن اشاره کردیم هر طرح تحقیق می تواند زیر بخش های متعددی داشته باشد. در این مطلب نیز به ادامه این زیر بخش ها در طرح تحقیقات بازاریابی می پردازیم.

رئوس مطالب

هر پژوهشگری در تحقیقات بازاریابی باید بتواند رئوس کلی مطالب را بیان یا قید نماید. رئوس کلی مطالب چارچوب کلی را در طرح تحقیق به تصویر می کشد. این رئوس نشان دهنده این است که پژوهشگر قصد دارد چه گام های عملی را برای حل مشکل یا مساله تحقیق بردارد. البته یادتان باشد در هنگام تدوین رئوس مطالب در طرح تحقیق تلاش کنید که انعطاف پذیری را هم چاشنی کار خود نمایید! بهترین طرح تحقیقات بازاریابی بدون چاشنی انعطاف پذیری نمی تواند برای هیچ سازمان و کسب و کاری مفید باشد. انعطاف پذیری می تواند راه های مختلفی را به پژوهشگر و تصمیم گیرندگان نشان دهد که در شرایط عادی به چشم نمی آید…

در بخش رئوس مطالب در طرح تحقیق، بیان جدول ها و نمودار ها به شیوه اصولی و هدفمند بسیار مهم است. این جداول و نمودار ها بیان کننده فرضیات مورد نظر نویسنده برای استفاده در تحقیق است بنابر این قید کردن آن ها در طرح تحقیقات بسیار مهم است.

برآورد زمان و نیروی انسانی

این بخش نیز یکی دیگر از بخش های مهم در هر طرح تحقیقات بازاریابی محسوب می شود. برای این منظور باید بتوانید تعداد افرادی که برای انجام تحقیقات بازاریابی نیاز است را با در نظر گرفتن مسئولیت و دستمزد دریافتیشان به درستی برآورد کرده و در طرح تحقیقات بازاریابی لحاظ نمایید بعلاوه، باید بتوانید زمان مورد نیاز را برای انجام پروژه تحقیقاتی خود به خوبی برآورد کنید. اگر پروژه تحقیقاتی در زمان برآورد شده و به درستی پایان پذیرد پژوهشگر می تواند نتایج بهتری را کسب کند. در غیر اینصورت نمی توان انتظار داشت که انجام تحقیقات بازار بتواند مشکلی را از یک کسب و کار بهم ریخته حل نماید.

 

منابع اطلاعاتی و روش شناسی تحقیق

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

هر طرح تحقیقی در تحقیقات بازاریابی می تواند از چندین بخش مختلف تشکیل شده باشد. هر کدام از این بخش ها ویژگی های خاص خود را دارند و باید به هر کدام از آن ها توجه ویژه کرد. برخی از افرد گمان می کنند تنها برخی از بخش ها در طرح تحقیقات بازاریابی اهمیت اساسی دارند اما، واقعیت این  است که تمام بخش های طرح تحقیقات بازاریابی اهمیت خاص خود را دارند و در تدوین هر کدام باید بتوان مدیران و تصمیم گیرندگان را به خوبی تفهیم و متقاعد کرد.

منابع اطلاعاتی و روش شناسی

یکی از بخش های طرح تحقیقات بازاریابی توجه به منابع اطلاعاتی و روش شناسی تحقیق است. در هر تحقیقی می توان از دو منبع اطلاعاتی اولیه و ثانویه بهره برد. در این بخش از طرح تحقیق باید بتوان اطلاعاتی از این منابع را به شکل مختصر قید کرد. منابع دریافت اطلاعات می توانند بایگانی های شرکت یا سازمان مد نظر، انتشارات مرتبط دولتی یا عامه مردم باشند.

یادتان باشد که طرح تحقیقات بازاریابی را محققین آماده می کنند اما، این طرح را مدیران می خوانند. مدیران، به طور معمول از اطلاعات و اصطلاحات تخصصی تحقیق اطلاعات کافی ندارند اما، این وظیفه محققین است که طرح تحقیق را به زبانی روان و ساده برای افراد غیر متخصص قید کنند. در بخش منابع اطلاعاتی و روش شناسی در طرح تحقیق، گاهی نیاز است از روش هایی که برای حل مساله مورد استفاده قرار می گیرد نیز نام برده شود. بعلاوه به عنوان یک محقق در همین بخش باید بتوانید؛ روش های جمع آوری نمونه را نیز بررسی کنید.

آیا اشاره به فرم های جمع آوری اطلاعات نیاز است…؟

در طرح تحقیقات بازاریابی و در بخش منابع اطلاعاتی نیاز است که، فرم های جمع آوری اطلاعات به تفکیک آورده شود. منظور از فرم های اطلاعاتی در فرآیند تحقیقات بازاریابی؛

  • پرسشنامه
  • آزمون های روانشناختی
  • فرم های مشاهده ایی

است. بعلاوه یک محقق باهوش باید به این نکته نیز توجه کند که، هر طرح پیشنهادی باید به گونه ایی نگارش شده باشد که، اعتبار روش و معیار مورد استفاده و قابلیت اطمینان را به خوبی نشان دهد.

 

 

 

 

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید