آرشیو برچسب ها : مطالعه برند

من اخیرا بر روی پروژه ای برای دانشگاه چشم انداز بحرانی مشغول به کار هستم, مقدمه ای برای تحقیقات بازاریابی درست می کنم, که باید ظرف ۱ ماه یا بیش تر چاپ شود. به عنوان بخشی از پروژه, مایلم که برخی از نظراتم را درباره ی اینکه چرا شرکت ها تحقیقات بازرایابی انجام می دهند […]

تحقیقات بازاریابی نیز مانند هر کار دیگری عرضه کننده خاص خود را دارد. مثلا بیشتر شرکت های بزرگ دوایری را برای انجام تحقیقات بازاریابی خود دارند. اما مشکل آن جاست که همیشه شرکتی آنچنان بزرگ نیست که بتواند چنین دوایری را برای فعالیت بازاریابی خود تعبیه کند یا شرکت هایی هم هستند که نمی خواهند […]

خردمند قدر راحتی یک گزارش کلی و عمومی را می داند. اما در مقابل اعتبار و اقتدار یک حقیقت خاص سرفرود می آورد. اولیور وندل هولمز/ مدیریت بازاریابی چرا تحقیقات بازاریابی مهم است؟ این جمله ی بالا می تواند تا حدودی به ما اهمیت اطلاعات به موقع و بهنگام را نشان دهد اما اگر بخواهید […]