آرشیو برچسب : مبارزه با کرونا

وقتی دومین کشور جهان از لحاظ جمعیت و هفتمین از لحاظ وسعت سرزمینی و پانزدهمین از لحاظ GDP هستی؛ خوب باید بیشتر نگران باشی که کرونا با اقتصادت چه خواهد کرد؟ هند به عنوان قویترین اقتصاد جنوب آسیا با جمعیتی ۱/۳ میلیارد نفری بعد از درگیر شدن با بیماری کرونا حال و وضع خوبی ندارد. […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید