آرشیو برچسب : فرشتگان

    معلم دنیای سکوت! هیچ چیزی شیرین تر از تدریس نیست؛ شیرینی آن زمان دو چندان می شود که بخواهی با دلت آموزش دهی؛ معلمی در دنیای سکوت، شیرینی وصف نشدنی دارد؛ به قول عرفای سیر و سلوک ” یدرک و لا یوصف ” است. آنها از تو هیچ نمی خواهند؛ نه نمره می […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید