آرشیو برچسب : فرآیند تحقیق

فرآیند تحقیقات بازاریابی از چندین بخش تشکیل شده است. اگر پژوهشگری بخواهد تحقیقات بازاریابی خوبی را انجام دهد باید طبق مراحلی که در فرآیند تحقیقات بازاریابی است پیش رود تا در نهایت بتواند نتیجه مطلوبی را از این تحقیقات کسب نماید. در مطلب های پیشین به بیان چند مورد از این فرآیند پرداخته ایم در […]

در مطلب قبلی با عنوان “خطا های تحقیقات بازاریابی چیست و چگونه می شود آن ها را مرتفع کرد؟“ به بیان خطا هایی پرداختیم که به نمونه مربوط می شد اما، خطای مرتبط با نمونه تنها یک نوع از انواع خطا هایی است که ممکن است در فرآیند تحقیقات بازاریابی ایجاد شود! در تحقیقات بازاریابی بیشترِ […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید