آرشیو برچسب : عملیات بازاریابی

در تحقیقات بازاریابی دو نوع متغیر مستقل و وابسته تاثیر گذار هستند. به متغیر های وابسته، اثر ها و به متغیر های مستقل، علت ها نیز گفته می شود.   متغیر های مستقل در تحقیقات بازاریابی عوامل موقعیتی که در جریان تحقیقات بازاریابی با آن ها مواجه می شویم را می توانیم در زمره متغیر […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید