Skip to main content
Tag

خطا در تحقیقات بازاریابی

آیا پرسشگر هم سبب بروز خطا در تحقیقات بازاریابی می شود؟

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

خطا هایی که در تحقیقات بازاریابی رخ می هد انواع مختلفی دارد. گاهی این خطا ها ناشی از نمونه است که به خطای نمونه گیری مربوط می شود. این گونه خطا ها محدود هستند اما، در مقابل آن ها خطا های دیگری هم وجود دارد که به نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی مربوط نمی شوند و به همین دلیل حیطه گسترده تری را شامل می شوند.

 

عدم توجه کافی مصاحبه کننده در تحقیقات بازاریابی

یکی از خطا هایی که به نمونه مرتبط نیست و در بسیاری مواقع در تحقیقات بازاریابی رخ می دهد خطای ناشی از عدم توجه کافی مصاحبه کننده است. معمولا زمانی که نام خطا در تحقیقات بازاریابی بیان می شود ذهن ما به عواملی چون مصاحبه شونده یا عوامل محیطی معطوف می گردد در حالی که مصاحبه کننده نیز می تواند با نداشتن توجه کافی باعث شکل گیری خطا شود. در بیشتر موقع این گونه خطا ها ناخواسته و به علت عدم آگاهی رخ می دهد. به عنوان نمونه: ممکن است مصاحبه کننده فراموش کند پاسخی را در پرسش نامه قید نماید. ممکن است مصاحبه کننده ناخواسته و با بیان نظر های خود در خلال مصاحبه؛ مصاحبه شونده را به پاسخی خاص هدایت کند. این احتمال وجود دارد که، مصاحبه کننده به علت بروز خستگی و نداشتن تمرکز پاسخ ها را به درستی در فرم های مربوط ثبت نکند.

 

تقلب!

البته در برخی مواقع مصاحبه کنندگان نامناسب و غیر حرفه ایی برای زودتر تمام شدن فرآیند مصاحبه چند نمونه از فرم ها را بدون انجام مصاحبه واقعی؛ خودشان پر می کنند! این گونه خطا ها در تحقیقات بازاریابی سبب می شود نتیجه تحقیقات بازاریابی تحت تاثیر قرار گیرد. بهترین راهکار این است که برای از بین رفتن مشکل هایی چون عدم تمرکز مصاحبه کننده زمان کافی برای استراحت آنان در فرآیند مصاحبه را در نظر بگیریم تا این فرآیند با دقت کافی انجام شود و خستگی مصاحبه کننده از اعتبار تحقیق نکاهد.

در ارتباط با مصاحبه کنندگان متقلب نیز می توان با بررسی علل اینکار مشکل را حل کرد. گاهی مصاحبه کنندگان به علت دریافتی کم تصمیم می گیرند تا فرم های مصاحبه را خودشان پر کنند و اطلاعات غیر معتبری را در این فرم ها درج کنند. همان طور که بیان کردیم، بیشترین علت برای اینکار می تواند دریافتی کم مصاحبه کنندگان در برابر حجم کاری آنان باشد. البته ممکن است علل دیگری هم وجود داشته باشد. گرچه خطا هایی که به نمونه مرتبط نیستند در تحقیقات بازاریابی گسترده تر هستند اما، با ریشه یابی دقیق می توان از بروز چنین خطا هایی در تحقیقات بازاریابی جلوگیری کرد.

 

تمام خطا های تحقیقات بازاریابی به نمونه مربوط نمی شود…

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

خطا های تحقیقات بازاریابی الزاما مرتبط با نمونه نیست. در واقع خطا هایی که به نمونه مرتبط می شوند اندک هستند اما، برعکس خطا هایی که به نمونه مرتبط نمی شوند بسیار متعدد هستند و به همین دلیل باید با دقت کافی بتوان این خطا ها را حل کرد. یکی از خطا هایی که در تحقیقات بازاریابی رایج است و به نمونه نیز مرتبط نمی شود خطایی است که در اثر آگاهی از منبع تحقیق بازاریابی رخ می دهد! ممکن است تعجب کنید و با خودتان بگویید این حالت که از منبع تحقیقات مطلع باشیم بسیار خوب است اما، واقعیت این است که در عالم واقعی در تحقیقات بازاریابی مصاحبه شوندگان زمانی که از منبع تحقیقات بازاریابی مطلع می شوند پاسخ های درستی را منعکس نمی کنند.

 

به نمونه های زیر توجه کنید:

  • ما نماینده شرکت خیام الکتریک هستیم و می خواهیم نطر شما را در ارتباط با پریز برق های تولید شده توسط این شرکت بدانیم؟
  • ما نماینده انتشارات سیته هستیم و تمایل داریم نظر شما را در ارتباط با کتاب های چاپ شده توسط این انتشاراتی بدانیم؟

این سوال ها در ظاهر ساده هستند و در واقع زمان چندانی هم از مصاحبه شونده نمی گیرند اما، بسیاری از مصاحبه شوندگان از دادن پاسخ روشن به این گونه سوال ها اجتناب می کنند. علت این رفتار مشخص است! زیرا آنان تا متوجه منبع تحقیقات بازاریابی می شوند از دادن پاسخ صحیح و بروز احساس واقعی خود اجتناب می کنند. این کار دلیل علمی مشخصی ندارد و می توان آن را نوعی تغییر رفتار ناشی از شرایط دانست. در واقع در این جا علم بازاریابی و تحقیقات بازاریابی به علم روانشناسی متصل می شود.

 

چرا این حالت رخ می دهد؟!

بسیاری از افراد پاسخ دهنده گمان می کنند که با بروز احساس واقعی خود نسبت به سوال مطرح شده در تحقیقات بازاریابی در خرید های آینده خود از شرکت مد نظر با مشکل روبرو می شوند! البته این تنها یک دلیل برای بروز چنین رفتاری است و همان طور که بیان کردیم علت بروز این رفتار هنوز نامشخص و متعدد است.

به همین دلیل بهترین راهکار برای رهایی از این خطا در تحقیقات بازاریابی این است که با ترفند هایی از روشن شدن منبع تحقیقات بازاریابی برای پاسخ دهنده اجتناب کنیم. این راهکار به تجربه و مهارت مصاحبه کننده بستگی دارد به هر میزان مهارت و تجربه مصاحبه کننده بیشتر باشد، راحت تر می تواند از بروز چنین خطا هایی جلوگیری کند.

 

خطا در تحقیقات بازاریابی ، خطا هایی که به نمونه مربوط نمی شود!

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

در مطلب قبلی با عنوان خطا های تحقیقات بازاریابی چیست و چگونه می شود آن ها را مرتفع کرد؟ به بیان خطا هایی پرداختیم که به نمونه مربوط می شد اما، خطای مرتبط با نمونه تنها یک نوع از انواع خطا هایی است که ممکن است در فرآیند تحقیقات بازاریابی ایجاد شود! در تحقیقات بازاریابی بیشترِ خطا هایی که رخ می دهد به نمونه مرتبط نیست… در این مطلب و مطلب های بعدی به بررسی این نوع خطا ها در تحقیقات بازاریابی می پردازیم.

تحقیقات بازاریابی و خطا های آن…

  • یکی از خطا های که به نمونه مرتبط نمی باشد و اتفاقا بسیار هم رایج است خطای مربوط به تعریف مبهم و یا اشتباه از مشکل است. اگر مشکلی که قرار است به خاطر آن تحقیق صورت گیرد به درستی تعریف و مشخص نشود تمام مراحل تحقیق به صورت کاملا اشتباه پیش می رود. این نوع خطا به نمونه مربوط نیست و به فرآیند تحقیق مرتبط است. مثلا ممکن است هدف از تحقیقی بررسی بازار مصرف کنندگان داخلی محصولات کارخانه با هدف رفع مشکل کاهش فروش باشد اما، شاید رکود فروش به بازار مصرف کنندگان ارتباطی نداشته باشد و مشکل ناشی از سیاست های قیمتی باشد. بنابر این هر فعالیت که در ادامه این تعریف نادرست از مشکل در تحقیقات بازاریابی رخ می دهد در نهایت به نتیجه دلخواه و درستی رهنمون نمی شود.
  • خطای دیگری که در تحقیقات بازاریابی رخ می دهد و به نمونه نیز مرتبط نیست خطای ناشی از عدم پاسخگویی به پرسشنامه ها است. بسیار محتمل است که افراد از پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهشگر اجتناب کنند یا در مصاحبه ها حاضر نشوند و یا در صورت پاسخگویی آن چه را که واقعیت دارد نگویند. در چنین حالتی نیز خطای ناشی از عدم پاسخگویی می تواند کل فرآیند تحقیقات بازاریابی را تحت تاثیر قرار دهد. مثلا ممکن است در پرسشنامه ایی به منظور بررسی رضایت مصرف کنندگان از کیک های تولید یک کارخانه، افراد به دلایل شخصی پاسخ درست را در پرسشنامه قید نکنند در این حالت پاسخ های جمع آوری شده نمی تواند کمکی به افزایش اطلاعات بهینه ی مدیر کارخانه نماید و در عمل تحقیقات بازاریابی فایده ایی نخواهد داشت.

دامنه خطا های تحقیقات بازاریابی که به نمونه مرتبط نیستند بسیار وسیع تر از خطا هایی است که به نمونه مرتبط می شوند. معمولا خطا هایی که به نمونه مرتبط نیستند بسیار سخت تر رفع می شوند زیرا به عنوان مثال: شما به عنوان یک پژوهشگر نمی توانید از صحت پاسخ دریافتی از مخاطبتان اطمینان حاصل کنید و تنها تجربه و پرسش های جنبی می تواند به پژوهشگر کمک کند.

ا

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید