آرشیو برچسب : خطاهای غیر مرتبط با نمونه

در تحقیقات بازاریابی خطا های مختلفی ممکن است رخ  دهد. همان طور که در مطالب قبلی بیان کردیم این خطا ها می توانند به نمونه مرتبط باشند یا بالعکس به نمونه مرتبط نباشند. در تحقیقات بازاریابی خطا هایی که به نمونه مرتبط هستند آنچنان زیاد نیستند اما؛ خطا هایی که به نمونه ارتباطی ندارند زیاد […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید