Skip to main content
Tag

جریان پژوهشی

چگونه بهترین موقعیت تصمیم گیری را در تحقیقات بازاریابی ایجاد کنیم؟

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

یکی از موارد مهم در تحقیقات بازاریابی این است که بتوانیم برای تشخیص درست مشکل ابتدا موقعیت تصمیم گیری را به بهترین حالت ممکن برای خود فضا سازی نماییم. همان طور که می دانید یکی از مسئولیت های هر پژوهشگری در انجام تحقیقات بازاریابی این است که، بتواند خود را  در موقعیت های مختلفی قرا دهد تا با دید بهتری تحقیقات بازاریابی را انجام دهد.

به منظور درک بهتر مشکل و تشخیص مساله بهترین کار این است که پژوهشگر موقعیت های تصمیم گیری را در تحقیقات بازاریابی برای خود ایجاد نماید.

فرض کنید جریان پژوهشی بررسی مشکل شرکت آلفا یا یک شخص باشد. در چنین شرایطی می توان موقعیت های زیر را برای پی بردن به مشکل؛ در تحقیقات بازاریابی پی گیری کرد؛

  • ممکن است علت شکل گیری مشکل ناشی از محیط پیرامون باشد. بنابر این محیط باید به دقت بررسی شود.
  • از ساده ترین موقعیت های تصمیم گیری در نظر گرفتن حالت دو موقعیتی است. در این حالت شرکت یا شخص تنها دو موقعیت را در دو سر طیف پیش روی خود مشاهده می کند. (خوب و بد) و باید یکی از آن دو موقعیت را انتخاب کند.
  • ممکن است در نتیجه انتخاب یکی از موقعیت های تصمیم گیری در جریان تحقیقات بازاریابی دو نتیجه ایجاد شود. بنابر این بهترین و ساده ترین روش برای تعیین انتخاب موقعیت این است که، به انتخاب نتیجه ایی دست زند که در چند عامل نسبت به سایر نتایج ارجحیت دارد.

 

کدام موقعیت را انتخاب کنیم؟!

در هر موقعیتی که پژوهشگر در آن قرار می گیرد معمولا چندین موقعیت تصمیم گیری وجود دارد اما، هر پژوهشگر برای اینکه بتواند بهترین انتخاب را در دست یابی به موقعیت برتر داشته باشد، بهتر است به این نکته توجه کند که، کدام موقعیت عایدی بیشتر و در ضمن مفیدتری را به جریان تحقیقات بازاریابی می افزاید و با کدام موقعیت تصمیم گیری می توان به ریشه یابی بهتر مشکل دست یافت.

 

فرآیندی زمان بر در انجام تحقیقت بازاریابی…

انجام چنین اموری زمان بر است. علاوه بر زمان فاکتور های دیگری نیز در این امر تاثیر گذار هستند. به عنوان نمونه، استفاده از تیمی کار بلد می تواند شما را در دریافت بهتر نتایج یاری رساند.

 

شماره تماس جهت مشاوره!