آرشیو برچسب : تولید در ایران

بنا به آخرین آمار وزارت صمت حدود ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند! آیا با این همه واحد تولیدی و صنعتی فعال و غیر فعال می توان نتیجه گیری کرد که تولید در ایران توجیه اقتصادی دارد؟ آیا تولید در ایران توجیه اقتصادی دارد؟ در تمام این سال ها کمتر شنیده ایم […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید