آرشیو برچسب : تحقیق کیفی

راب شلدون توضیح می دهد که تحقیقات بازار عموما به دو گروه اصلی متدولوژیکی تقسیم می شوند: کیفی و کمیتحقیقات کیفی، عمق کاوش در مورد آنچه که مردم فکر می کنند، احساس می کنند یا انجام می دهند و به طور کلی، چرا  است. اگر شما می خواهید بدانید که چرا مشتریان شما این چنین رفتار می کنند و چه موانعی ممکن است برای تغییر رفتار آنها وجود داشته باشد، شما از تحقیق کیفی برای بررسی این مسائل استفاده خواهید کرد. تحقیقات کیفی نتایج آماری قابل اعتمادی را ارائه نمی دهد. تحقیقات کمی معیاری ازاینکه که چگونه بسیاری از افراد به روش خاصی فکر، احساس و یا رفتار می کنند و استفاده از  تجزیه و تحلیل آماری برای تعیین نتایج را فراهم می سازد. اگر می خواهید بدانید که چه تعداد از مشتریان شما تغییرات در محصول یا خدمات را حمایت می کنند- به طوری که بتوانید تعیین کنید که آیا شما یک مورد کسب و کار برای ایجاد این تغییر دارید- از تحقیقات کمی استفاده خواهید کرد. در حالی که اغلب به عنوان متدولوژی مستقل به کار می روند، آنها می توانند به طور ارزشمندی در تحقیقات متدولوژی مرکب، ترکیب شوند. ممکن است برای نخستین بار از یک نظرسنجی رضایت مشتری استفاده کنید. ممکن است ایده ای از آنچه برای مشتریان مهم است، داشته باشید، در حالی که آنها ممکن است نظر متفاوتی داشته باشند. بخش اولیه ی تحقیقات کیفی می تواند نیازها و اولویت های آنها را شناسایی کند؛ یک بررسی کمی بعدی می تواند رضایت مشتریان شما را که نیازهای آنها را برآورده میسازید، اندازه گیری کند. تحقیقات کیفی چگونه انجام می شوند؟ تحقیقات کیفی یک راهنمای بحث نیمه ساختاری را دنبال می کند تا اطمینان حاصل شود که همه موضوعات مورد بحث تحت پوشش قرار گرفته و آن بحث مرتبط باقی می ماند. با این حال، پرسش نامه باز است و شرکت کنندگان تشویق می شوند تا دلایل پاسخ های خود را بررسی کنند. روند گفتگو می تواند دیدگاه های اصلی، انگیزه، محرک های رفتاری و موانع را آشکار سازد. می تواند واکنش به پیام ها، مواد چاپی، ویژگی های طراحی و محصولات جدید، درک شناخت اصطلاحات ، کمک به تولید مفاهیم جدید و خیلی بیشتر […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید