آرشیو برچسب : تحقیقات یازاریابی

گروه های تمرکز همچنین به عنوان مصاحبه های گروهی یا بحث های گروهی شناخته می شوند. آنها برای درک نگرش یا رفتار مخاطبان بکار می روند. شش تا دوازده نفر و یک یا دو نفر از مدیران (کسانی که بحث را هدایت می کنند) انتخاب می شوند. اگر دو رئیس جلسه وجود داشته باشد، در […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید