Skip to main content
Tag

تحقیقات خوب

فواید بی شمار تحقیقات بازاریابی… (بخش دوم)

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

تحقیقات بازاریابی را می توان یکی از ارکان مهم هر کسب و کار دانست. بدون انجام تحقیقات بازاریابی کسب و کار ها نمی توانند به خوبی رشد کنند. فواید پژوهش های بازاریابی متعدد است. در مطلب قبلی که با عنوان “فواید بی شمار تحقیقات بازاریابی…” بر روی سایت mrioi.comm قرار دادیم به برخی از این فواید اشاره کردیم. در این مطلب نیز قصد داریم شما را با فواید دیگر این تحقیقات آشنا کنیم.

 

چرا تحقیقات بازاریابی؟!

تحقیقات بازاریابی نقش مهمی را در سنجش بازار ایفا می کنند. با انجام یک تحقیقات خوب، می توان از میزان تقاضا، فروش و عرضه اطلاع کافی یافت. هنگامی به این اطلاعات دست یابیم، از بروز مشکل های بعدی در کسب و کار جلوگیری می نماییم. چه بسا مشکل هایی که در اثر توجه نکردن به تحقیقات بازار به وجود می آید هزینه های بیشتری را نسبت به هزینه تحقیقات به کسب و کار ما تحمیل نماید! و گاهی فعالیت های ما را تا مرز ورشکستگی نیز پیش می برد… هر تحقیقات بازاریابی را می توان نوعی سرمایه گذاری دانست که جلوی رشد هزینه های اضافی را می گیرد. با انجام تحقیقات می توان به این نتیجه رسید که، کدام یک از هزینه ها در کدام بخش ها اضافی است و در نهایت باید آن ها حذف یا ساماندهی مجدد کرد.

انجام یک تحقیقات خوب تاثیر گذاری در تبلیغ ها را نیز زیاد می نماید. پژوهش های خوب سبب می شود اطلاعات به مراتب بهتری را از شرایط فعلی تجارت دریافت کرد. هنگامی که اطلاعات خوبی را از شرایط بازار داشته باشیم بهتر می توانیم برای انچام پروژه های مختلف شرکت از جمله تبلیغات تصمیم بگیریم. اطلاعات دریافتی از پژوهش های بازاریابی مانند یک چراغ راه عمل می کنند. شما با استفاده از این اطلاعات در می یابید بر روی کدام بخش های بازار بیشتر تمرکز کنید یا بر روی چه قستی از بازار سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید. همچنین شما با استفاده از اطلاعات دریافتی در می یابید که سلیقه مشتریان هدف شما چیست؟ و برای نزدیک تر شدن به مشتریان بالقوه و بالفعل راهکار های بهتری را اتخاذ می کنید. به هر میزان که کسب و کار ها با دنیای تحقیقات بازاریابی آشنا می شوند به همان میزان نیز بیشتر می توانند از فواید این پژوهش ها بهره مند گردند.

 

شماره تماس جهت مشاوره!