Skip to main content
Tag

تحقیقات اطلاعات اولیه

تحقیقات مشاهده ایی روشی جالب توجه در تحقیقات بازاریابی

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

در تحقیقات بازاریابی روش های گوناگونی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد. در این نوع از تحقیقات اطلاعات اولیه را می توان با چهار روش به دست آورد. اولین روش در کسب اطلاعات اولیه در تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات مشاهده ایی است.

تحقیقات مشاهده ایی به چه معناست؟

تحقیقات مشاهده ایی نمونه ایی از تحقیقات است که در آن می توان اطلاعات اولیه و مورد نیاز در تحقیق را از طریق مشاهده افراد درگیر در موضوع تحقیق کسب کرد. این اطلاعات بهترین نوع اطلاعات اولیه می باشند زیرا، می توان به این نوع اطلاعات به عنوان دستِ اولترین اطلاعات در تحقیقات بازاریابی نگریست. به عنوان نمونه؛ فرض کنید قرار است شما اطلاعاتی را در زمینه رضایت مسافران از خدمات هتل های زنجیره ایی هما کسب نمایید. به این منظور نیاز است که اطلاعات اولیه را از طریق روش های مختلفی کسب کنید. اگر شما قصد داشته باشید این  اطلاعات را از طریق تحقیقات مشاهده ایی جمع آوری کنید می توانید به بهترین نوع اطلاعات دست یابید. برای این منظور می توان افرادی از کارکنان هتل یا افرادی را برای این منظور استخدام کرد. این افراد به صورت ناشناس در فضا های مختلف هتل گردش می کنند و  با توجه به مشاهده هایی که از مسافرین هتل کسب می نمایند می توانند از میزان رضایتمندی مسافرین از خدمات بخش های مختلف هتل مطلع شوند.

این گونه اطلاعات می توانند مفروضات جدید و جالبی را برای مشاهده گران فراهم کنند و از طریق این گونه اطلاعات می توان به نتایج موثق تری در تحقیقات بازاریابی دست یافت. به عنوان مثال؛ اگر فرد مشاهده گر متوجه شود مسافر هتل هما در طی صحبت خود با همسفرش از خدمات بهتر هتل رقیب تعریف می کند می تواند اطلاعات مفیدی را در ارتباط با رقیبان هتل هما کسب کند. این گونه اطلاعات علاوه بر این که سبب می شوند تحقیقات بازاریابی غنی شوند می توانند سبب تدوین برنامه هایی برای رشد و ارتقا در خدمات هتل شوند تا بتوان با رقیب ها به مبارزه پرداخت و رضایت مشتریان را کسب کرد.

تجربه…

البته باید در انتخاب افرادی که قرار است این نوع اطلاعات را در تحقیقات بازاریابی جمع آوری کنند دقت کافی داشت زیرا، اگر این افراد تجربه کافی نداشته باشند نمی توانند این فرآیند را به درستی طی نمایند و در نهایت روند کلی تحقیقات بازاریابی را با مشکل روبرو می کنند.

 

شماره تماس جهت مشاوره!