Skip to main content
Tag

تجزیه و تحلیل تحقیقات بازاریابی

آیا تجزیه و تحلیل موقعیت در تحقیقات بازاریابی مهم است؟

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

تحقیقات بازاریابی ریز کاری های زیادی دارد! خیلی از افراد گمان می کنند این نوع تحقیقات مانند یک تحقیق دانشگاهی یا نهایت پایان نامه هایی است که در مقطع ارشد و دکتری ارائه می دهند اما، حقیقت امر این است که انجام تحقیقات بازاریابی نیازمند تخصص است و باید به متخصصین این امر سپرده شود زیرا، تجزیه و تحلیل های مختلفی در این نوع تحقیقات باید انجام شود. یکی از تجزیه و تحلیل های مهم در تحقیقات بازاریابی، تجزیه و تحلیل موقعیت است که به زیر بخش های مختلفی تقسیم می گردد.

تجزیه و تحلیل موقعیت در تحقیقات…

  1. ابتدا باید به بررسی این مسئله بپردازید که، خریدار محصول یا خدمات مد نظر چه اشخاصی هستند. آیا آن ها درآمد کافی برای دریافت محصول یا خدمات را دارند؟ در کجا و تحت چه شرایطی زندگی می کنند؟ اگر آن ها درآمد کافی برای خرید داشته باشند چگونه و به چه شیوه ایی خرید می کنند؟ یا آن ها به چه میزان خرید می کنند؟ تجزیه و تحلیل بالا، تجزیه و تحلیل مصرف کنندگان در تحقیقات بازاریابی است اما، تجزیه و تحلیل های مصرف کننده کافی نیست و باید به تجزیه و تحلیل های دیگری نیز پرداخت.
  2. یکی از تجزیه و تحلیل های مهم در تحقیقات بازاریابی، توجه به بازار محصول است. بررسی این که آیا بازار محصول یا خدمات مد نظر رونق دارد یا خیر؟ و یا بررسی و تحلیل این که آیا بازار های ناشناخته ایی وجود دارد که بشود به آن ها وارد شد یا خیر؟ در بررسی تجزیه و تحلیل بازار محصول قرار می گیرد.
  3. از موارد مهم دیگر در تجزیه و تحلیل های تحقیقات بازار، بررسی رقیبان است. بررسی این که رقیبان شما چه کسانی هستند؟ آن ها چه ضعف ها و قوت هایی دارند؟ وضعیت رقابتی آن ها در چه شرایطی است؟ از لحاظ وضعیت مالی چگونه اند؟ تا چه اندازه می توانند بر مشتریان شما اثر گذار باشند در این بخش قرار می گیرد.
  4. بررسی توسعه ی بازار های خارجی نیز از موارد دیگر در تجزیه و تحلیل تحقیقات بازاریابی است. بررسی این که آیا بازار های خارج از کشور برای ورود مناسب هستند یا خیر؟ در این بخش قرار خواهد گرفت.

برای دست یابی به تمام این اطلاعات در تحقیقات بازاریابی استفاده از نیرو های متخصص ضروری است. به همین دلیل از شرکت های معتبر تحقیقات بازاریابی کمک بگیرید.

شماره تماس جهت مشاوره!