آرشیو برچسب ها: تبلیغات

استفان فیلیپس، افسر سابق شادی، رئیس LRWTonic، نشان می دهد که چگونه می توانید محصولات خود را کاملا بدون صرف هزینه تست کنید از دوستان و خانواده بازخورد دریافت کنید اما نه فقط دوستان و خانواده ی خودتان! از یک دوست بخواهید که از خانواده و دوستانشان که بازخورد بگیرند. خودتان سوال نکنید.  در حالی که ممکن است ساده تر به نظر برسد که از  دوستان و خانواده تان بپرسید، ولی این توصیه نمی شود. آنها شور و شوق  را در  چشمان شما می بینند، و خطر این است که آنها بیش از حد مشتاق خواهند شد. آنها همچنین اگر محصولات شما را دوست نداشته باشند برای جلوگیری از آسیب دیدن احساسات شما، میلی به گفتن حقیقت ندارند. در نتیجه، شما باور شما نسبت به محصول افزایش می یابد  که می تواند شما را به مسیر اشتباهی هدایت کند. به مردم در بازار هدف خود نزدیک شوید اگر محصول یا خدمات شما خیلی هدفمند […]

بازاریابی احتمالا مهمترین مخارج برای هر کسب و کاری است. بدون آن, بازار هدف شما ممکن است هیچ وقت شما, محصولاتتان را نشناسد, و یا چرا خرید از شما در این بازار رقابتی ترجیح داده می شود.  بدین ترتیب, محصول و خدمات شما بی توجه وغیرقابل خرید میشود. بازاریابی برای کسب وکاری درمقیاس خرد, چالش […]