Skip to main content
Tag

اهمیت شناخت

اهمیت شناخت محیط پیرامون در تحقیقات بازاریابی

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

یکی از مهم ترین مواردی که می توان در انجام تحقیقات بازاریابی به آن اشاره کرد شناخت کامل محیط پیرامون است. هر پژوهشگری باید بتواند درک درستی از شرایط حاکم بر جامعه داشته باشد. از بین عوامل مختلفی که در محیط پیرامون باید به آن دقت کافی کرد توجه به شرایط اقتصادی است.

در انجام تحقیقات بازاریابی؛

  • شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را مد نظر قرار دهید.
  • به شرایط اقتصادی صنعتی که در ارتباط با آن پژوهش می کنید بیشتر دقت کنید.
  • شرایط اقتصادی شرکت یا سازمانی که برای آن تحقیقات بازاریابی انجام می دهید را به صورت کامل رصد کنید.

به غیر از محیط اقتصادی پژوهشگر باید بداند که چه اهرم های فشار محیطی بر فعالیت های شرکت یا سازمان اثر گذار است. همچنین باید دانست که شرکت یا سازمان چه منابعی را برای تصمیم گیری درست در اختیار دارد. زمان نیز گرچه به طور کامل در دسته عوامل محیطی قرار نمی گیرد اما، بر عوامل محیطی تاثیر بالایی دارد پس باید در نظر گرفت که چارچوب های زمانی در شرکت تا چه اندازه بر تحقیقات بازاریابی و سایر عوامل در سازمان یا شرکت تاثیر گذار است. فرهنگ عامل دیگری است که در عوامل محیطی دسته بندی می شود. فرهنگ سازمانی در هر شرکتی می تواند متفاوت از سایر شرکت ها باشد. به عنوان نمونه: در برخی از شرکت ها فرهنگ سازمانی به گونه ایی است که بر روند تصمیم گیری ها در تحقیقات بازاریابی اهمیت بسیاری می دهند اما، در برخی از شرکت ها این دستور های مدیر است که،در پیشبرد مرحله به مرحله تحقیقات بازاریابی به شدت تاثیر گذار است. بنابر این برای انجام یک پژوهش مناسب باید دانست که فرهنگ سازمانی به چه مواردی بیش از پیش اهمیت می دهد و چه عواملی را در پیشبرد فعالیت ها مهم می داند.

اگر بدون توجه به عامل محیط و زیر شاخه های آن تحقیقات بازاریابی را انجام دهیم مانند این است که بدون توجه به مهم ترین فاکتور ها پژوهش را انجام داده ایم. بنابر این، در چنین حالتی تنها باعث اتلاف بودجه پژوهشی سازمان یا شرکت شده ایم.

 

شماره تماس جهت مشاوره!