آرشیو برچسب : اهمیت جایگاه ۴P بازاریابی

    تنها یک استراتژی برنده در بازاریابی وجود دارد. اینکه بازار هدف به درستی تعریف و با پیشنهادی مناسب هدف گیری شود. فیلیپ کاتلر؛ پدر علم بازاریابی نوین قبل از اینکه وارد بحث بازاریابی اسلامی شویم باید تاکید کنم هدف این مقاله معرفی بازاریابی اسلامی به عنوان زیر شاخه ای از علم بازاریابی نیست! […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید