Skip to main content
Tag

اهداف استراتژی

در تحقیقات بازاریابی مطلع شدن از اهداف و نگرش تصمیم گیرنده مهم است…

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

همان طور که می دانید زمانی که قرار است تحقیقات بازاریابی انجام شود نیاز است که موارد بسیاری مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از افراد تحقیقات بازاریابی را تنها، انجام مراحل مختلف تحقیقات می دانند مانند گرفتن نمونه، تجزیه و تحلیل ها، آمارگیری ها و… اما، قبل از شروع تحقیقات بازاریابی به موارد دیگر نیز باید توجه کرد تا بتوان فرایند تحقیقات را بهتر طی کرد. یکی از مهم ترین بخش هایی که در انجام تحقیقات باید به آن توجه کرد، بررسی اهداف و نگرش تصمیم گیرندگان و متولیان تحقیقات است.

 

توجه به نگرش

نگرش متولیان و تصمیم گیرندگان متفاوت است. برخی از تصمیم گیرندگان حاضر به ریسک کردن هستند و بنابر این، این طرز نگرش آن ها بر روی فعالیت هایشان و خواسته های آن ها در جریان تحقیقات بازاریابی تاثیر گذار است. برخی تصمیم گیرندگان دقیقا نقطه مقابل گروه اول هستند و تمایلی به ریسک کردن ندارند و محتاط هستند. این نوع نگرش نیز بر روند فعالیت های پژوهشی اثر گذار است. رویکرد افراد تصمیم گیرنده نسبت به مخاطره بر موقعیت های تصمیم گیری در فرایند پژوهش بازاریابی تاثیر های اساسی و قابل توجه ایی می گذارد.

 

توجه به اهداف

با توجه به نگرش افراد متولی نیاز است که اهداف این افراد نیز، برای پژوهشگر روشن شود. پژوهشگر باید بداند که، چه نوع اهدافی برای تصمیم گیرندگان مهم است تا بر اساس اهدافی که تصمیم گیرندگان دارند سوال های پژوهش را تعیین نماید. متاسفانه توجه به نگرش و اهداف تصمیم گیرندگان در تحقیقات بازاریابی به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. البته مشخص کردن اهداف نیز باید اصولی باشد. در برخی مواقع زمانی که پژوهشگر از تصمیم گیرندگان می خواهد که اهدافشان را بیان کنند، آن ها به صورت کلی به بیان موضوع می پردازند و در این امر دقت کافی نمی کنند. کلی گویی کمکی به پژوهشگر نمی کند، و بنابر این نمی تواند بر فرایند تحقیقات بازاریابی نیز تاثیر گذار باشد. در چنین شرایطی پژوهشگران به ناچار به استخراج اهداف می پردازند. به همین دلیل است که تا جایی که امکان دارد باید اهداف به صورت موجز مشخص شود تا بتواند گره ایی از تحقیقات بازاریابی باز نماید.

 

چگونه بهترین موقعیت تصمیم گیری را در تحقیقات بازاریابی ایجاد کنیم؟

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

یکی از موارد مهم در تحقیقات بازاریابی این است که بتوانیم برای تشخیص درست مشکل ابتدا موقعیت تصمیم گیری را به بهترین حالت ممکن برای خود فضا سازی نماییم. همان طور که می دانید یکی از مسئولیت های هر پژوهشگری در انجام تحقیقات بازاریابی این است که، بتواند خود را  در موقعیت های مختلفی قرا دهد تا با دید بهتری تحقیقات بازاریابی را انجام دهد.

به منظور درک بهتر مشکل و تشخیص مساله بهترین کار این است که پژوهشگر موقعیت های تصمیم گیری را در تحقیقات بازاریابی برای خود ایجاد نماید.

فرض کنید جریان پژوهشی بررسی مشکل شرکت آلفا یا یک شخص باشد. در چنین شرایطی می توان موقعیت های زیر را برای پی بردن به مشکل؛ در تحقیقات بازاریابی پی گیری کرد؛

  • ممکن است علت شکل گیری مشکل ناشی از محیط پیرامون باشد. بنابر این محیط باید به دقت بررسی شود.
  • از ساده ترین موقعیت های تصمیم گیری در نظر گرفتن حالت دو موقعیتی است. در این حالت شرکت یا شخص تنها دو موقعیت را در دو سر طیف پیش روی خود مشاهده می کند. (خوب و بد) و باید یکی از آن دو موقعیت را انتخاب کند.
  • ممکن است در نتیجه انتخاب یکی از موقعیت های تصمیم گیری در جریان تحقیقات بازاریابی دو نتیجه ایجاد شود. بنابر این بهترین و ساده ترین روش برای تعیین انتخاب موقعیت این است که، به انتخاب نتیجه ایی دست زند که در چند عامل نسبت به سایر نتایج ارجحیت دارد.

 

کدام موقعیت را انتخاب کنیم؟!

در هر موقعیتی که پژوهشگر در آن قرار می گیرد معمولا چندین موقعیت تصمیم گیری وجود دارد اما، هر پژوهشگر برای اینکه بتواند بهترین انتخاب را در دست یابی به موقعیت برتر داشته باشد، بهتر است به این نکته توجه کند که، کدام موقعیت عایدی بیشتر و در ضمن مفیدتری را به جریان تحقیقات بازاریابی می افزاید و با کدام موقعیت تصمیم گیری می توان به ریشه یابی بهتر مشکل دست یافت.

 

فرآیندی زمان بر در انجام تحقیقت بازاریابی…

انجام چنین اموری زمان بر است. علاوه بر زمان فاکتور های دیگری نیز در این امر تاثیر گذار هستند. به عنوان نمونه، استفاده از تیمی کار بلد می تواند شما را در دریافت بهتر نتایج یاری رساند.

 

شماره تماس جهت مشاوره!