Skip to main content
Tag

استفاده از پژوهشگران حرفه ایی

خطاهای غیر مرتبط با نمونه در تحقیقات بازاریابی

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

در تحقیقات بازاریابی خطا های مختلفی ممکن است رخ  دهد. همان طور که در مطالب قبلی بیان کردیم این خطا ها می توانند به نمونه مرتبط باشند یا بالعکس به نمونه مرتبط نباشند. در تحقیقات بازاریابی خطا هایی که به نمونه مرتبط هستند آنچنان زیاد نیستند اما؛ خطا هایی که به نمونه ارتباطی ندارند زیاد هستند و انواع گوناگونی دارند. به طوری که اگر پژوهشگر متوجه این خطا ها نشود کل فرآنید تحقیقات بازاریابی با مشکل مواجه می شود.

اندازه گیری و خطای ناشی از آن

یکی از خطا های بسیار رایج در امر تحقیقات، خطای مربوط به اندازه گیری است. این خطا می تواند هنگامی رخ دهد که پژوهشگر قصد دارد به پدیده های مشاهده شده عددی را اختصاص دهد اما، در این اختصاص دادن خطا بروز می کند یا، پژوهشگر قصد دارد با استفاده از مقیاسی برای سنجش یا اندازه گیری از میزان وفاداری یا رضامندی مشتریان مطلع شود اما، مقیاس اندازه گیری را درست انتخاب نمی کند. هنگامی که خطای اندازه گیری رخ می دهد بدون شک فرآیند تحقیقات بازاریابی تحت تاثیر این خطا با مشکل روبرو می شود. این خطا ها یا در حالت حواس پرتی پژوهشگر رخ می دهد مانند شمارش اشتباه یا زمانی رخ می دهد که پژوهشگر اطلاعات علمی خوبی برای پژوهش ندارد مانند مثال اشتباه در انتخاب مقیاس.

نتیجه گیری های اشتباه!

یکی از خطا های رایج دیگر در فرآیند تحقیقات بازاریابی نتیجه گیری اشتباه است. ممکن است فروشنده ایی دستمزد کارگر خود را افزایش دهد و پس از حدود ۶ ماه متوجه شود افزایش فروش داشته است. او در چنین شرایطی این نتیجه گیری را می نماید که افزایش دستمزد کارگر سبب شده است او به کار خود دلگرم شود و در نتیجه فروش بیشتر شده است. اما، این نتیجه گیری درست نیست! این خطا ها به عنوان نتیجه گیری علی نادرست شناخته می شوند. زیرا ممکن است در مثال فوق شرایط دیگر نیز در افزایش فروش نقش داشته باشند به عنوان نمونه: شرایط بازار یا تمایل مصرف کنندگان. این خطا ها به این علت رخ می دهند که اشخاص غیر متخصص در فرآیند تحقیقات بازاریابی خود را صاحب نظر می دانند. اگر در تحقیقات از افراد متخصص بهره ببریم احتمال بروز چنین خطا هایی به حداقل ممکن کاهش می یابد.

استفاده از پژوهشگران حرفه ایی و با درایت در تحقیقات بازاریابی بسیار مهم است زیرا خطا های تحقیقات بازاریابی که به نمونه مرتبط نیستند به راحتی قابل تشخیص نمی باشند و به غیر از تخصص؛ درایت و تجربه محقق است که می تواند تحقیقات بازاریابی را از این خطا ها مصون بدارد…

شماره تماس جهت مشاوره!