Skip to main content
Tag

استفاده از ابزار های مکانیکی

استفاده از ابزار های مکانیکی در تحقیقات بازاریابی

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

در تحقیقات بازاریابی، از روش ها و ابزار های گوناگونی استفاده می شود. به عنوان مثال: یکی از روش های مهم و قابل توجه در بیشتر تحقیقات بازاریابی استفاده از پرسش نامه است. گاهی مواقع نیز روش های دیگری برای اینکار وجود دارد. به عنوان نمونه؛ می توان از روش های مشاهده نیز برای تحقیقات بازاریابی استفاده کرد. این روش ها به طور معمول روش های متداول در انجام تحقیقات بازاریابی است اما، به غیر از این روش ها، استفاده از ابزار های مکانیکی هم وجود دارد. بسیاری از افراد گمان می کنند چگونه ممکن است در فرآیند تحقیقات بازاریابی از ابزار مکانیکی استفاده شود و یا آیا ابزار مکانیکی جایی در اینگونه تحقیقات دارد یا خیر؟

 

گالوانومتر

البته یادتان باشد استفاده از ابزار مکانیکی نسبت به سایر روش ها در تحقیقات بازار کمتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یکی از این ابزار های مکانیکی استفاده از گالوانومتر است. گالوانومتر یکی از ابزار های مکانیکی است که هنگامی که فرد با یک تبلیغ یا یک عکس مواجه می شود شدت احساس او با استفاده از این ابزار اندازه گیری می گردد. در ارتباط با تحقیقات بازار که در مورد تبلیغ ها صورت می گیرد استفاده از گالوانومتر می تواند کمک شایانی را به محقق نماید.

 

تاچیستوسکوپ و آئودیومتر

اما گالوانومتر تنها ابزار مکانیکی مورد استفاده در تحقیقات بازاریابی نیست. تاچیستوسکوپ نیز یکی دیگر از ابزار های مکانیکی در تحقیقات بازاریابی است. تاچیستوسکوپ در تحقیقات مرتبط با تبلیغات استفاده می شود. با کمک این ابزار، یک آگهی تبلیغاتی، با فاصله زمانی بسیار کم و سریع (یک صدم ثانیه یا چند صدم ثانیه) از معرض چشم های مخاطبان می گذرد. سپس بعد از هر بار که این حالت صورت می گیرد از مخاطب خواسته می شود که آن چه را که دیده است را به خاطر آورده و توصیف کند. در این روش دوربین هایی وجود دارد که حرکت چشم های مخاطبان در تحقیقات بازاریابی را دنبال می کند. این دوربین ها نقطه ایی که چشم مخاطب بر آن تمرکز داشته است و همچنین زمان توقف چشم بر آن نقطه را در اختیار پژوهشگر تحقیقات بازار قرار می دهد. در برخی از تحقیقات بازاریابی برای استفاده از این روش آئودیومتر را به دستگاه های گیرنده در منازل پاسخ دهندگان متصل می کنند؛ با کمک آن زمان روشن کردن گیرنده (مانند تلویزیون) و کانالی که انتخاب می شود نیز به پژوهشگر منتقل می شود.

امیدواریم این مطلب توانسته باشد اطلاعات خوبی را در زمینه استفاده از ابزار مکانیکی در اختیار شما قرار داده باشد.

 

شماره تماس جهت مشاوره!