Skip to main content

۵ اشتباه رایج در روند تحقیق

By مرداد ۱۴, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

طراحی یک پروژه تحقیقاتی طول می کشد و مستلزم مهارت و دانش است.

در اینجا ۵ اشتباه رایج در فرآیند تحقیقات آمده است.

  1. تعیینجمعیت

این نوع خطا وقتی رخ می دهد که محقق یک جمعیت نامناسب یا جهانی را برای به دست آوردن داده ها انتخاب کند.

به عنوان مثال: تولید کنندگان محصولات بسته بندی شده اغلب مطالعات زنان خانه دار را انجام می دهند، زیرا با آنها راحت تر ارتباط برقرار می کنند و فرض می شود که آنها تصمیم می گیرند که چه چیزی خریداری شود و همچنین خرید واقعی را انجام می دهند.در چنین شرایطی اغلب خطاهایی در تعیین جمعیت وجود دارد.  همسر ممکن است سهم قابل توجهی از کالاهای بسته بندی را خریداری کند و بطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر آنچه که خریداری شده تأثیر قابل توجهی گذارد. به همین علت، صرف نظر از شوهران از نمونه ها ممکن است نتایج را به سمت مخاطب غلط هدف قرار دهد.

 

  1. نمونهبرداری

خطای نمونه گیری زمانی اتفاق می افتد که یک روش نمونه گیری احتمالی برای انتخاب نمونه مورد استفاده قرار گیرد، اما نمونه ی حاصل از آن نماینده ی نگرش جمعیت نیست. متأسفانه برخی از عناصر خطای نمونه گیری اجتناب ناپذیر است. این برای فواصل اعتماد به حساب می آید، فرض بر این است که از روش نمونه گیری احتمالی استفاده می شود.

به عنوان مثال: فرض کنید که نمونه ای تصادفی از ۵۰۰ نفر  از  افراد  معمولی  ایالات متحده،  جمعیت بزرگسالان،  برای ارزیابی  میزان اولویت سرگرمی های آنها جمع آوری کردیم. سپس، بر اساس تجزیه و تحلیل، ۷۰٪  آن از خانم ها تشکیل می شود. این نمونه نمی تواند نماینده جمعیت بالغ جامعه باشد و بر داده ها تاثیر می گذارد. ترجیحات سرگرمی خانم ها بیشتر سنگینی می کند و مانع از پیش بینی دقیق جمعیت بالغ در ایالات متحده می شود. خطای نمونه گیری تحت تاثیر همگنی جمعیت مورد مطالعه و نمونه ی آن با اندازه ی نمونه قرار گرفته است.

انتخاب

خطای انتخاب، خطای نمونه گیری برای یک نمونه انتخاب شده با روش غیر احتمالی می باشد.

به عنوان مثال: مصاحبه کنندگانی که یک تحقیق بازار محوری را انجام می دهند، دارای تمایل طبیعی به انتخاب آن دسته از پاسخ دهندگانی که بیشترین دسترسی و پذیرش را دارند، هستند. چنین نمونه هایی اغلب شامل دوستان و همکارانی می شوند که برخی از ویژگی های مشابه با افراد مطلوب را در بر می گیرد.

بدونپاسخ

خطای بی جواب  زمانی که یک نمونه به دست آمده از نمونه انتخابی اصلی متفاوت باشد، می تواند وجود داشته باشد.

به عنوان مثال: در نظرسنجی های تلفنی، بعضی از پاسخ دهندگان غیرقابل دسترس هستند زیرا آنها برای تماس اولیه یا تماس های برگشتی در منزل نیستند؛ دیگران در مدت نظرسنجی، نفل مکان کرده اند یا دور از خانه هستند. پاسخ دهندگانی که در خانه نیستند معمولا جوانتر بوده و فرزندان کوچک ندارند و زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار بیشتر هستند. افرادی که در مدت نظرسنجی نقل مکان کرده یا دور هستند، تحرک جغرافیایی بالاتری نسبت به میانگین جمعیت دارند. بنابراین، اکثر نظرسنجی ها می توانند اشتباهات را از عدم تماس باپاسخ دهندگان پیش بینی کنند. نظرسنجی های آنلاین به دنبال جلوگیری از این خطا از طریق توزیع پست الکترونیکی می باشد، بنابراین پاسخ دهندگانی که در خانه نیستند را حذف می کند.

اندازه گیری

خطای اندازه گیری توسط خود فرایند اندازه گیری تولید می شود و نشان دهندهی تفاوت بین اطلاعات تولید شده و اطلاعات خواسته شده توسط محقق است.به عنوان مثال: یک فروشگاه خرده فروشی مایل به ارزیابی بازخورد مشتری هایی است که حضوری خرید می کردند. نظرسنجی انجام شد اما در هدف گیری کسانی که در فروشگاه خرید می کنند، شکست خورد. در عوض نتایج توسط مشتریانی که کالاهای خود را آنلاین خریداری می کردند، منحرف شد.

 

 

شماره تماس جهت مشاوره!