Skip to main content

کاوش منجسم پیش نیاز ضروری در تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی، برای هر کسب و کاری ضروری است اما، در این بین باید به مواردی هم توجه کرد تا بتوان از تحقیقات بازاریابی نتیجه ی مطلوب را حاصل کرد. ابتدا همان طور که می دانید تحقیقات بازاریابی روشی منظم، عینی و منسجم است که اطلاعات لازم را برای پیشبرد هر کسب و کاری فراهم می کند. همان طور که مشاهده می فرمایید منسجم بودن تحقیقات نقش مهمی در این فرآیند دارد به صورتی که این مهم در تعریف تحقیقات بازاریابی لحاظ شده است. بسیاری از افراد به صورت کامل نمی دانند معنای منجسم بودن در این تحقیقات به چه معناست؟

منسجم بودن به چه معناست؟

منسجم بودن تحقیقات بازاریابی به معنای این است که در تمام فعالیت هایی که برای تحقیقتان انجام می دهید فعالیت ها را مرحله به مرحله و منظم انجام دهید. این انسجام نیازمند این است که طبق برنامه ریزی پیش روید. برای این کار ابتدا باید مساله مد نظرتان را مشخص کنید و سپس به بسط و شرح کامل مسله تحقیقتان بپردازید. بعلاوه گرچه این مرحله در انسجام بخشیدن به تحقیقات بازاریابی مهم است اما، کافی نیست! زیرا شما باید بتوانید از روش های عینی استفاده نمایید تا در نهایت به نتیجه مطلوبتان نائل آیید.

اظهار نظر ذهنی یا عینی در تحقیقات بازاریابی؟

خیلی موارد افرادی که تحقیقات را انجام می دهند اظهار نظر های ذهنی خود را جانشین  روش های عینی می نمایند در حالی که این کار به هیچ صورت درست نیست! اگر محققی از روش ذهنی محض استفاده کند علاوه بر این که از نتیجه مطلوب باز می ماند انسجام فرآیند تحقیق را نیز از بین خواهد برد. شرکت های متعددی هستند که تحقیقات بازاریابی انجام می دهند اما، تمام آن ها به صورت منسجم این فعالیت را انجام نمی دهند. همین امر سبب شده است که کیفیت کار موسساتی که اینگونه فعالیت می کنند تا حدود بسیار زیادی تنزل پیدا کند. متاسفانه در بسیاری موارد هم کارفرما متوجه این شرایط نمی شود و تنها زمانی که نتیجه کار هایش به اثربخشی مطلوب نمی رسد متوجه نقص کار خواهد شد.

شرکت ایده همراهی مطمئن در تحقیقات بازاریابی

شرکت تحقیقات بازاریابی ایده از جمله شرکت هایی است که فرآیند تحقیقات را به صورت منجسم و طبق برنامه ریزی انجام می دهد و بعلاوه انسجام فرآیند های مختلف تحقیق را نیز کاملا رعایت می کند. این شرکت با موسسات و شرکت های معتبری ارتباط داشته و فرآیند تحقیقات بازار را برای آن ها انجام داده است. شما می توانید برای تحولی جدید در کسب و کارتان با اطمینان فرآیند تحقیقات بازاریابی خود را به شرکت ایده بسپارید…

شماره تماس جهت مشاوره!