Skip to main content

کاربرد وسیع تحقیقات بازاریابی و ارزشمند بودن ارائه به موقع اطلاعات

اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی بسیار مهم است زیرا، هر مدیری نیاز دارد که برای تصمیم گیری و برنامه ریزی هایش، اطلاعات دریافت کند. هیچ گاه نمی توان فعالیت های مدیریتی را بدون داشتن اطلاعات پی گیری کرد به همین علت هر مدیری نیازمند اطلاعات دقیقی است که از طریق تحقیقات بازاریابی حاصل می شود و نه پیش بینی! زیرا؛

پیش بینی مانند  رانندگی با چشمان بسته است!

 

دامنه وسیع اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی

شرکت های متعددی در سرتاسر جهان، از اطلاعات بازاریابی پیشرفته ایی استفاده می کنند. این اطلاعات به مدیران شرکت؛ رفتار خریداران و شرایط بازار یا رجحان مصرف کنندگان را نشان می دهد. البته اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی تنها به درد مدیران نمی خورد بلکه، بازاریابان نیز از این اطلاعات استفاده خواهند کرد. در واقع این اطلاعات الگو های مصرفی را در مناطق مختلف به بازاریابان منتقل می کنند. بنابر این مخاطب این گونه اطلاعات تنها مدیران نیستند بلکه، طیف وسیع تری از افراد از این اطلاعات بهره خواهند برد. در مقابل چنین شرکت هایی، هنوز نیز شرکت هایی وجود دارند که از تحقیقات بازاریابی استفاده نمی کنند! یا اگر از این تحقیقات استفاده کنند بیش تر در حد کسب اطلاعات روزمره یا تحلیل فروش است. اما، واقعیت این است که اطلاعات حاصل از این تحقیقات تنها به موارد بالا ختم نمی شود. بلکه می تواند شامل:

  • پیش بینی بازار های رو به رشد
  • نیاز سنجی مشتریان بالقوه
  • شناخت بازار های هدف
  • تحلیل رفتار رقبای درون صنعت و برون صنعت
  • بررسی وضعیت اقتصادی جهان و تاثیر آن بر کسب و کار مد نظر  را در برگیرد.

تمامی این موارد می تواند در تحقیقات بازاریابی جای بگیرد و همان طور که ملاحظه نمودید این تحقیقات دامنه وسیعی دارند.

 

ارزش اطلاعات به موقع…

با این وجود، تمام این اطلاعات تنها زمانی سودمند است که در زمانی مناسب و مقتضی دریافت شود. به عنوان نمونه: خیلی از مدیران شکایت دارند که اطلاعات دریافتی آن ها در زمان مناسب دریافت نمی شود. اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی تنها زمانی می تواند مفید باشد که به موقع به مرجع ذیصلاح منتقل شود. با این تفاسیر برای انجام چنین تحقیقاتی به تیمی نیاز است که این اطلاعات را به درستی گردآوری کند و سپس تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت به موقع آن را به دست افرادی که در شرکت به آن نیاز دارند منتقل کند.

شرکت های بسیاری هستند که امروزه تحقیقات بازاریابی را انجام می دهند. در بین این شرکت ها، شرکت تحقیقات بازاریابی ایده می تواند با ارائه اطلاعات درست و به هنگام شما را در پیشبرد اهداف عالی تجاریتان یاری رساند.

 

شماره تماس جهت مشاوره!