Skip to main content

پرسش نامه های بسته در تحقیقات بازاریابی چند دسته هستند؟

در تحقیقات بازاریابی برای استفاده از پرسشنامه می توانید از پرسش های بسته و یا پرسش های باز استفاده کنید. اما استفاده از هر کدام از پرسش ها می تواند با دسته بندی های ریز تری نیز صورت گیرد. بسیاری از افراد گمان می کنند پرسش نامه های بسته در تحقیقات بازاریابی تنها پرسش نامه هایی هستند که از چند سوال چند گزینه ایی تشکیل شده اند! در حالی که پرسش نامه های بسته می تواند انواع و اقسام گوناگونی داشته باشد. به نمونه های زیر دقت کنید:

دو گزینه ایی

برخی پرسش نامه های بسته به صورت سوال های دو گزینه ایی مطرح می شوند. به عنوان مثال: برای پرسش در ارتباط با علایق معمولا از این پرسش نامه ها بهره می برند.

 • آیا برای گرفتن اتاق در مجموعه هتل های لاله علاقه دارید رزرو اینترنتی داشته باشید؟

 • بلی
 • خیر

چند گزینه ایی

اما، پرسش های بسته دو گزینه ایی همیشه کارساز نیستند و نمی توانند در روند تحقیقات بازاریابی بهبود ایجاد کنند. گاهی پژوهشگر باید از پرسش های بسته دیگری برای پژوهش بهره ببرد. برخی از پرسش نامه های بسته می تواند چند گزینه ایی باشد. فقط دقت کنید اگر قرار است سوال های شما با پاسخ چهارگزینه ایی همراه باشد تمام سوال های پرسش نامه بسته باید از این شیوه تبعیت کند و نمی توانید پرسشی را با پنج گزینه و پرسش دیگر را با سه گزینه طراحی کنید. از پرسش های چند گزینه ایی زمانی استفاده می شود که در روند تحقیقات بازاریابی نیازمند دریافت اطلاعاتی هستید که از دو حالت یا دو فرم خارج است.

 • اگر قرار باشد به سفر خارج از کشور بروید ترجیح می دهید چند همسفر داشته باشید؟

 • هیچ کس
 • دو نفر
 • سه نفر
 • چهار نفر
 • بیش از چهار نفر

مقیاس لیکرت

گاهی لازم است در پرسش نامه های بسته در تحقیقات بازاریابی از پرسش های مقیاسی استفاده کنید. یکی از این مقیاس ها، مقیاس لیکرت است. مقیاس لیکرت می تواند برای پرسش های توافق یا عدم توافق مفید باشد. در مقیاس لیکرت پرسش ها به صورت جمله ایی خبری بیان می شود. در واقع با بیان جمله ایی سعی در پی بردن به توافق یا عدم توافق شخص پرسش شونده داریم.

 • همواره خدمات ارائه شده توسط هتل های پنج ستاره بهتر از سایر هتل ها است.

 • شدیدا مخالفم
 • مخالفم
 • نظری ندارم
 • موافق
 • بسیار موافقم

استفاده از پرسش نامه های بسته در تحقیق بازاریابی اشکال گوناگونی دارد. در این مطلب به سه حالت از پرسش نامه های بسته اشاره کردیم. در مطلب های بعدی به موارد دیگری در این خصوص در تحقیقات بازاریابی اشاره خواهیم کرد. با سایت خودتان همراه باشید…

شماره تماس جهت مشاوره!