Skip to main content

پرسش نامه باز در تحقیقات بازاریابی ، کامل کردن داستان

پرسشنامه های باز انواع و اقسام مختلفی دارند. بنا به موضوع تحقیقات بازاریابی پژوهشگر می تواند نوع پرسش نامه باز خود را بر اساس انواع گوناگونی از این نوع پرسش نامه ها که وجود دارد را تنظیم کند.

تعریف پرسش نامه تکمیل داستان در تحقیقات بازاریابی

یکی از پرسش نامه های بازی که در تحقیقات بازاریابی می تواند کمک شایانی به پژوهشگران نماید پرسش نامه کامل کردن داستان است. در این نوع پرسش نامه همان طور که از نام آن مشخص است داستانی نیمه تمام به نگارش در می آید و از مصاحبه شونده خواسته می شود تا ادامه داستان را بر اساس آن چه که در ذهن دارد کامل کند. در طراحی این نوع از پرسش نامه باید دقت کنید که موضوع و محوریت داستانی که بیان می کنید مرتبط با موضوع تحقیقات بازاریابی ایی باشد که در حال انجام است.

به نمونه ایی از پرسش نامه تکمیل داستان در تحقیقات بازاریابی توجه کنید:

اگر قرار باشد نظر جامعه را در ارتباط با کاغذ دیواری کردن رستوران های قطار رجا جویا شویم می توانیم از پرسش نامه تکمیل داستان استفاده کنیم. البته در این پرسش نامه باید به این نکته توجه کنیم که، طراحی پرسش نامه منطبق با موضوع تحقیق باشد. نمونه زیر می تواند درک درستی از این فرآیند را در شما به وجود آورد.

نمونه ای پرسش نامه کامل کردن داستان در تحقیقات بازاریابی

  • یک ماه پیش که با قطار های رجا به سفر رفتم متوجه شدم دیوار های رستوران قطار های رجا کاغذ دیواری با رنگ های گرم شده است. این امر سبب شد که احساسات متفاوتی در من به وجود آید که….

نمونه بالا، در ارتباط با موضوع تحقیق بازاریابی تدوین شده است. در این حالت پژوهشگر می تواند با کامل کردن داستان توسط پاسخ دهنده متوجه نظر او در این ارتباط شود. این گونه پرسش نامه ها می تواند صداقت مصاحبه شونده را به خوبی به پرسشگر منتقل کند. زیرا مصاحبه شونده مطابق با آن چه که در ذهن دارد به راحتی داستان را کامل می کند و نظر خود را بیان می نماید. حتی در این نوع پرسش نامه ها گاهی مصاحبه شونده نظر خود را در ارتباط با فعالیت رقیبان نیز بیان می کند. به عنوان نمونه؛ ممکن است مصاحبه شونده ایی در تکمیل داستان بالا بنویسد که،

  • ایجاد کاغذ دیواری در فضای رستوران حس خوبی را منتقل می کند. من این احساس را در رستوران قطار های فدک هم تجربه کرده ام با این تفاوت که رنگ کاغذ دیواری آن ها ملایم بود و حس آرامش بیشتری را در هنگام غذا خوردن به من منتقل می کرد…

این نوع پرسش نامه ها علاوه بر این که می تواند دیدگاه خوبی را به صاحبان کسب و کار در تحقیقات بازاریابی منتقل کنند سبب خواهند شد بتوان به بررسی فعالیت رقبا از طریق این روش در تحقیقات بازاریابی دست یافت.

 

شماره تماس جهت مشاوره!