Skip to main content

پرسش نامه باز در تحقیقات بازاریابی ، تکمیل جمله…

در تحقیقات بازاریابی استفاده از پرسش نامه های باز و بسته رایج است. محققین بسته به موضوع پژوهش های خود تصمیم به استفاده از انواع پرسش نامه ها در تحقیقات بازاریابی می نمایند. در بین انواع و اقسام پرسش نامه های باز استفاده از پرسش نامه بازِ تکمیل جمله رواج بسیاری دارد.

پرسش نامه تکمیل جمله در تحقیقات بازاریابی…

پرسش نامه تکمیل جمله از پرسش نامه های بازی است که در بیشتر موضوع هایی که در تحقیقات بازاریابی مورد پژوهش قرار می گیرد قابلیت استفاده را دارد. این پرسش نامه از جمله های ناتمام تشکیل شده است. در این پرسش نامه ها از مصاحبه شونده می خواهیم که بقیه جمله را با توجه به آن چه که در ذهن خود دارد تکمیل نماید. به نمونه های زیر دقت کنید تا با این نوع از پرسش نامه بیشتر آشنا شوید.

  • در انتخاب هتل برای اقامت در سفر مهم ترین عامل در انتخاب من …………… است.
  • در تصمیم گیری برای خرید لباس زمستانی به …………… توجه می کنم.
  • در انتخاب کتاب آن چه که برای من مهم است توجه به …………………. کتاب است.

در این نوع از پرسش نامه ها در تحقیقات بازاریابی آن چه که پاسخ دهنده برایش اولویت است و به ذهنش خطور می کند در تکمیل جمله نقش دارد. با استفاده از پرسش نامه های تکمیل جمله می توان متوجه شد که برای نمونه؛ در خرید کتاب با توجه به بخش تکمیلی جمله چه مواردی برای پاسخ دهندگان مهم است. برخی از پاسخ دهندگان در مواجه با این سوال به قیمت اشاره می نمایند. برخی دیگر محتوای کتاب را با اهمیت می دادند. ممکن است برای برخی از پاسخ دهندگان طراحی جلد در انتخاب آن ها تاثیر گذار باشد. به هر حال هر کدام از موارد بیان شده می تواند به پژوهشگر اطلاعات خوبی را برای ادامه تحقیقات بازاریابی بدهد تا در نهایت او بتواند با اطلاعات دریافتی از پاسخ دهندگان به نتایج قابل استنادی در این تحقیقات دست یابد.

یادتان باشد در انتخاب پرسش نامه های تکمیل جمله از جمله استفاده کنید و نه داستان! برخی از پژوهشگران در استفاده از این نوع پرسش نامه ها به جای بیان یک جمله از پاراگراف های بلند استفاده می کنند. همچنین یادتان باشد طراحی جمله های پرسش نامه به گونه ایی باشد که بتواند فاکتور های مهم در فرآیند تحقیقات بازاریابی را پوشش دهد. در غیر اینصورت دریافت اطلاعات از این طریق نمی تواند کمک چندانی به تحقیقات بازاریابی شما نماید!

 

شماره تماس جهت مشاوره!