Skip to main content

واحد تحقیقات بازاریابی، واحدی در درون شرکت یا برون شرکت؟

واحد تحقیقات بازاریابی واحدی مهم برای هر شرکتی محسوب می شود. زیرا اگر شرکتی افق بلندمدتی را برای خود ترسیم کرده باشد بدون وجود چنین واحدی نمی تواند فعالیت کند. علت این امر هم مشخص است زیرا برای شناخت بازار های هدف، به واحد تحقیقات بازاریابی نیاز دارد. با این وجود در خیلی مواقع کسب و کار های کوچک هم به تحقیقات بازاریابی نیاز دارند. برای کسب و کاری های کوچک نیز شناخت مشتریان و کسب اطلاعات از رقبا مهم و قابل توجه است.

شرکت های بزرگ و شرایط مالی آن ها

اگر شرکتی بزرگ باشد و بودجه کافی نیز داشته باشد می تواند واحد تحقیقات بازاریابی را در درون خود ایجاد کند. در بسیاری از مواقع شرکت هایی که بسیار بزرگ هستند پا را از این شرایط هم فراتر گذاشته و سازمانی را برای تحقیقات خود تدارک می بینند! در واقع این موضوع نشان دهنده اهمیت چنین تحقیقاتی است. اما در این بین شرکت های کوچک از چه راهکاری برای کسب اطلاعات می توانند استفاده کنند؟

شرکت های کوچک و مشکلاتشان

شرکت های کوچک معمولا فضای آن چنانی برای ایجاد چنین واحدی را ندارند. بعلاوه این شرکت های بودجه های کلان هم ندارند و به همین دلیل بدون شک نمی توانند چینی واحدی را در درون خود ایجا کنند اما، نیاز قطعا به کسب اطلاعاتِ تحقیقات بازاریابی دارند. بهترین حالت ممکن برای چنین شرکت هایی این است که از طریق برون سپاری فعالیت تحقیقات بازاریابی به اطلاعات مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

مزیت برون سپاری

در فضای رقابتی دنیا، امرزه شرکت هایی شکل گرفته اند که فعالیت تحقیقات بازاریابی را برای موسسات و شرکت های مختلف انجام می دهند. خوبی این گونه شرکت ها این است که هزینه ایی که بابت این کار دریافت می کنند به مراتب کمتر از ایجاد واحد تحقیقات در شرکت ها و کسب و کار های کوچک هستند. به همین دلیل بسیاری از کسب و کار هایی که توان مالی برای هزینه های ایجاد واحد تحقیقات بازاریابی ندارند این فعالیت را برون سپاری می کنند. استفاده از واحدی در درون شرکت یا برون سپاری برای انجام تحقیقات بازاریابی دو روش منطقی و معقول است که البته با توجه بودجه شرکت میزبان می توان از هر دو روش استفاده کرد.

 

شماره تماس جهت مشاوره!