Skip to main content

فرایند تحقیقات بازاریابی ، مرحله ششم

برای انجام یک تحقیقات بازاریابی موفق باید دانست که با طی کردن تمام مراحل در این تحقیقات می توان به نتیجه دلخواه دست یافت. در این مطلب قصد داریم در راستای مطالب قبلی که در سایت تحقیقات بازاریابی ایده با شما در میان گذاشتیم به مرحله پردازش داده ها در تحقیقات بازار بپردازیم. اگر شما تمام مراحل تحقیقات بازاریابی را درست و مو به مو انجام داده باشید حالا نوبت پردازش است. این مرحله نیاز به دقت بالایی دارد. در این مرحله معمولا فرم های اطلاعات و یا فرم های مشاهده هایی که صورت گرفته است جمع آوری شده اند. پژوهشگر باید تمام این فرم ها را تک به تک بررسی کند و به پردازش داده هایی بپردازد که در این فرم ها قرار گرفته است. او باید دقت کند که پرسش نامه ها درست پر شده باشند یا اطلاعات درخواست شده کاملا از پاسخ دهنده دریافت شده باشد. گاهی پژوهشگران غیر حرفه ایی در این مرحله تنها فرم های حاصل شده را تحلیل می کنند در حالی که قبل از تحلیل نیاز است که یک بار به دقت به محتوای فرم ها و شیوه پر شدن آن ها دقت کنند. اگر فرم ها حاوی اطلاعات مورد نیاز نباشد، پردازش داده ها تاثیری بر نتیجه تحقیقات بازاریابی نخواهد گذاشت!

پردازش…

در هر حال اگر به عنوان پژوهشگر از دریافت اطلاعاتی که در فرم ها لحاظ شده است اطمینان حاصل کردید حالا می توانید با خیالی آسوده به تجزیه و تحلیل بپردازید. در پردازش و تجزیه تحلیل در تحقیقات بازاریابی باید به کد گذاری فرم ها پرداخت و تمام اطلاعاتی که در فرم ها آمده است را پردازش کامپیوتری کرد. کد گذاری پیش نیاز ضروری در فرآیند پردازش در تحقیقات بازاریابی است. بدون کد گذاری نمی توان اطلاعات را برای پردازش به کامپیوتر ها منتقل کرد. موسسه های تحقیقات بازار که به صورت حرفه ایی این کار را انجام می دهند تلاش می کنند در این مرحله نهایت دقت را به کار گمارند تا چیزی از قلم نیفتد. اگر برای شرکت یا کسب و کاری تحقیقات بازاریابی واقعا دارای اهمیت باشد نیاز است که آن را به موسسه ایی بسپارد که بتواند از انجام مرحله پردازش داده های به خوبی برآید. بسیاری از موسسه های تحقیقات بازاریابی در این مرحله ضعیف عمل می کنند اما، در این بین موسسه هایی نیز هستند که با به کار گماردن پردازشگران حرفه ایی به راحتی از پس اینکار بر می آیند. به همین علت می توان گفت با یک پردازش صحیح می توان نتیجه دلخواه و مناسبی را از تحقیقات بازار کسب کرد!

شماره تماس جهت مشاوره!