Skip to main content

فرآیند تحقیقات بازاریابی قسمت دوم

By آبان ۱۵, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

در مطلب قبلی در این زمینه به دو مرحله از فرآیند تحقیقات بازاریابی اشاره شد. در این قسمت به مرحله های بعدی فرآیند تحقیقات بازاریابی اشاره می کنیم.

مرحله سوم در تحقیقات بازار مشخص کردن روشی برای جمع کردن اطلاعات مورد نیاز در تحقیقات بازاریابی است. در حالت کلی اطلاعاتی که در تحقیقات بازاریابی در دسترس پژوهشگران در ابتدا قرار می گیرد اطلاعات ثانویه یا دست دوم نام دارد. این نوع اطلاعات، به دلایلی به غیر از دلیل اصلی تحقیق در گذشته جمع آوری شده اند و معمولا ابتدا شرکت هایی که خواهان تحقیقات بازاریابی هستند این نوع اطلاعات را در اختیار پژهشگران قرار می دهند. این اطلاعات در بخش های داخلی شرکت ها وجود دارد مانند: اطلاعات سالانه فروش، اطلاعات حاصل از عمده فروشی های شرکت، اطلاعات بازار های صادراتی و سایر اطلاعاتی از این دست می توانند اطلاعات ثانویه را تشکیل دهند. البته گاهی این اطلاعات به صورت کامل در شرکت ثبت نشده است و می توان از گزارش های منتشر شده از اتحادیه ها یا دولت ها استفاده کرد.

حال ممکن چنین اطلاعاتی برای کسب منابع ثانویه، برای پژوهشگر کافی نباشد بنابر این راه چاره چیست؟ در این گونه موارد در تحقیقات بازاریابی می توان از اطلاعات بانک های اطلاعاتی نیز استفاده کرد.

اگر اطلاعات ثانویه برای تحقیق مفید یا کافی نبود تکلیف چیست؟؟؟

بهترین راهکار برای این منظور این است که از داده ها اولیه یا داده های اصلی در تحقیقات بازاریابی استفاده شود. داده اولیه همان طور که از نام آن بر می آید نوعی داده اصلی است که صرفا با توجه به موضوع تحقیق جمع آوری می شود. بنابر این برای کسب داده های اولیه در تحقیقات بازاریابی می توان از مشاهده استفاده کرد. استفاده از پرسشنامه نیز راه دیگری است. بعلاوه پرسش های مطرح شده می تواند از روش های مختلفی چون حضوری یا تلفنی و یا حتی مکاتبه ایی جمع آوری گردد.

دو فاکتور مهم…

در به دست آوردن اطلاعات در تحقیقات بازاریابی، برای پژوهشگران دو گزینه بسیار مهم است:

  1. زمان
  2. هزینه

هر پژوهشگری با توجه به زمانی که برای تحقیقات خود در نظر گرفته است و با توجه به هزینه ایی که برای این پروژه اختصاص داده شده است شروع به جمع آوری اطلاعات از منابع بیان شده می نماید. مرحله گردآوری اطلاعات مرحله مهم و قابل توجه ایی در تحقیقات بازاریابی است. به هر میزان در جمع آوری اطلاعات از منابع موثق بیشتر دقت شود نتایج تحقیقات بازاریابی قابل اعتمادتر است.

شماره تماس جهت مشاوره!