Skip to main content

طرح اولیه مشکل در تحقیقات بازاریابی چگونه است؟

By فروردین ۸, ۱۳۹۸آرشیو مقالات تخصصی

در تحقیقات بازاریابی همان طور که در مطالب قبلی اشاره کردیم ابتدا وظیفه پژوهشگر این است که بداند مشکل چیست؟ در واقع او باید بتواند مشکل تصمیم گیری را به مساله تحقیقاتی تبدیل کند. برای این کار به یک طرح ابتدایی نیاز است. زمانی که پژوهشگر از مشکل تصمیم گیرندگان اطلاع پیدا کرد باید بتواند طرحی اولیه را از برداشت خود از مشکل را تهیه کرده و به تصمیم گیرندگان ارائه کند تا مطمئن شود منظور آن ها را درست برداشت کرده است یا خیر؟

طرح اولیه شامل…

عملکرد: در هر طرحی باید بتوان عملکرد را مشخص کرد منظور ما، از عملکرد عملیاتی است که، با کمک تحقیقات بازاریابی می توانیم آن را انجام دهیم. مشخص کردن منشا: منشا نشان دهنده رویداد هایی هستند که بر روی تصمیم تصمیم گیرندگان و همچنین پیدایش مشکل اثر گذار هستند به همین دلیل ابتدا باید بتوان منشا را به خوبی مشخص کرد. البته گاهی برخی از رویداد ها به طور مستقیم سبب شکل گیری مشکل نمی شوند اما، مشخص کردن منشا ها می توانند محقق را در فهم بهتر مشکل ها یاری نماید و در نهایت می تواند سبب شود که محقق بتواند راحت تر مشکل را به مساله تحقیقات بازاریابی تبدیل کند.

اطلاعات: هر پژوهشگری به اطلاعات نیاز دارد و این اطلاعات را باید در طرح خود مشخص کند. هر محققی نیاز است که برای تصمیم گیرندگان اطلاعاتی که نیاز دارد را فهرست نماید. زیرا این کار سبب می شود که محقق بتواند با تصمیم گیرندگان در تحقیقات بازاریابی تعامل بهتری داشته باشد. مشخص کردن نوع پرسش ها: محقق در طرح اولیه خود در تحقیقات بازاریابی باید بتواند نوع پرسش های خود را مشخص کند. با این کار او می تواند از مشورت تصمیم گیرندگان نیز بهره مند شود و یا آن ها به او ایده دهند که در نتیجه تحقیقات بازاریابی با انجام این فعالیت غنی تر خواهد شد.

مشخص کردن افراد هدف: در انجام تحقیقات بازاریابی باید بتوان افراد هدف را به درستی مشخص کرد و  این مبحث را در طرح تحقیقات برای تصمیم گیرندگان بیان کرد تا متوجه شوید که در نهایت منظور آنان را به درستی متوجه شده اید یا خیر؟ مباحث لجستیکی: منظور از این مباحث مشخص کردن، زمان و بودجه لازم برای انجام تحقیقات بازاریابی است. مشخص کردن زمان و بودجه یکی از مهم ترین بخش ها در هر طرح تحقیقاتی قلمداد می شود.

 

شماره تماس جهت مشاوره!