Skip to main content

سیستم پشتیبانی از تحقیقات بازاریابی را فعال کنید، خداحافظی نکنید…!!!

By بهمن ۲۱, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

تحقیقات بازاریابی یک نیاز ضروری است. یکی از نکته های مهم در تحقیقات بازاریابی توجه به این نکته است که، آیا سیستم تحقیقات بازاریابی شما، ماهیت پشتیبانی دارد یا خیر؟ بسیاری از موسسه هایی که کار پژوهش بازاریابی را انجام می دهند، پس از انجام پژوهش نتیجه را به مدیران شرکت منتقل می کنند و در نهایت خداحافــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ…

 

اما، واقعیت این است که، یک تحقیقات بازاریابی خوب و کارآمد نیازمند پشتیبانی است نه خداحافظی! نظر شما چیست؟

دانستن وضعیت فروش ماه گذشته برای هر مدیری مهم است. این که رقبا در ماه های گذشته چگونه فعالیت کردند نیز مقوله مهمی است. دانستن این موضوع که، سیستم ارتباط با مشتریان شرکت یا سازمان چگونه عمل می کند نیز بسیار مهم است. اما، اگر تمام این تحقیقات بازاریابی انجام شود و به صورت یک گزارش مفصل با انواع نمودار ها، تقدیم مقام های سازمان یا شرکت شود کافی نیست! در واقع اصلا کافی نیست! این سیستم به refresh یا تازه شدن نیاز دارد.
به عنوان نمونه شاید خط تولید شکل محصول را کمی تغییر دهد. در این حالت نیاز است که تحقیقات بازاریابی وارد عمل شود. هر تغییری در محصول و خدمات شرکت نیاز به پژوهش های بازاریابی دارد. به عنوان نمونه: اگر در تحقیق متوجه میزان فروش ماه گذشته شدیم، باید به بررسی این نکته هم بپردازیم که، اگر مشوق ها را تغییر دهیم فروش چه تغییری می کند؟ این همان پشتیبانی های پژوهش های بازاریابی است؛ یا اگر در تحقیقات بازاریابی متوجه شدیم که، تبلیغ دهان به دهان توانسته است بر فروش تاثیر گذار باشد، باید به این موضوع نیز پرداخته شود که چگونه می توان این نوع تبلیغ ها را رونق بیشتری بخشید؟
این موضوع نشان دهنده اهمیت پشتیبانی است. فرآیند تحقیقات را می توان فرآیندی مستمر دانست و نه مقطعی. استمرار این فرآیند می تواند هر شرکت یا سازمانی را در دستیابی به اهدافی که دارد موفق کند. فرآیند مستمر در این روش به سیستم پشتیبانی اشاره دارد. بنابر این سیستم پشتیبانی می تواند یک رابطه تعاملی بین شرکت و تیم تحقیقات ایجا کند. این حالت تعاملی می تواند به روند بهبود استراتژی های شرکت نیز کمک نماید.  برای کسب موفقیت باید بتوان از الگویی که بیان کردیم پیروی کنید به همین دلیل توجه به این موارد برای هر شرکت و سازمان و حتی تیم های تحقیقات بازاریابی بسیار مهم است.

 

شماره تماس جهت مشاوره!