Skip to main content

خطا های غیر مرتبط با نمونه در تحقیقات بازاریابی را جدی بگیرید!

خطا هایی که در تحقیقات بازاریابی رخ می دهد الزاما می توانند مرتبط با نمونه نباشند. بسیاری از محققین به راحتی متوجه خطا های مرتبط با نمونه در تحقیقات بازاریابی می شوند اما، خطا هایی که به نمونه مربوط نمی شوند در بسیاری از مواقع از دید محققین مخفی می ماند مگر این که محققین از قبل با این نوع خطا ها آشنا شده باشند یا تجربه و تبحر بالایی در انجام پروژه های تحقیقات بازار داشته باشند.

خطای رایج ، پرسش نامه های بی کیفیت

یکی از خطا های بسیار رایج در تحقیق بازاریابی که به نمونه نیز مرتبط نیست طراحی پرسش نامه های ضعیف و ناکارآمد است. اگر طراحی پرسش نامه ضعیف باشد بدون شک نمی تواند در پیدا کردن مشکل کمک شایانی به فرآیند تحقیقات بازاریابی داشته باشد. به عنوان نمونه: فرض کنید تحقیق بازاریابی در ارتباط با بررسی مسائل و مشکل هایی که گرانی بر معیشت مردم می گذارد در جریان است. حال فرض کنید یکی از سوال های پرسش نامه به صورت زیر تعبیه شده باشد: آیا باید با گرانفروشان برخورد قضایی کرد؟

این پرسش طرح شده در پژوهش بازاریابی کمکی به حل مشکل نخواهد کرد زیرا؛ اساس طراحی چنین پرسشی اشتباه است. علت نیز این است که، مسلما باید با گرانفروشان برخورد قضایی شود. طراحی چنین پرسش هایی در تحقیقات بازاریابی نه تنها زمان پرسشگر و پاسخ دهنده را هدر خواهد داد بلکه، هزینه اضافی را نیز به فرآیند تحقیقات بازاریابی تحمیل می کند و در نهایت نتیجه تحقیقات را نیز با نوسان های زیادی روبرو می نماید. بعلاوه طرح چنین پرسشی با موضوع اصلی تحقیقات بازاریابی بی ارتباط است. طراحی پرسش نامه ها باید به گونه ایی باشند که بتوان با کمک آن ها به موضوع و مشکل اصلی پرداخت و راه های رفع آن ها را در تحقیقات بازاریابی مشخص و روشن کرد.

به همین علت بسیار مهم است که افرادی که قرار است پرسش نامه را طراحی کنند، افرادی باشند که تجربه و تخصص کافی در تحقیقات بازار داشته باشند. گاهی دست اندرکاران این گونه تحقیقات گمان می کنند طراحی پرسش نامه مرحله چندان با اهمیتی نیست، در حالی پرسش نامه ایی که ضعیف طراحی شده باشد نمی تواند به تحقیقات بازاریابی کارآمد و درخور توجه ایی ختم شود. شما می توانید برای انجام پروژه های تحقیقات بازار خود از شرکت های معتبر و با سابقه در این امر کمک بگیرید تا از بروز خطا هایی اینچنینی جلوگیری نمایید.

شماره تماس جهت مشاوره!