Skip to main content

خطا های تحقیقات بازاریابی چیست؟ و چگونه می شود آن ها را مرتفع کرد؟

By آبان ۱۳, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

تحقیقات بازاریابی نیز مانند هر فرآیند دیگری ممکن است با خطا روبرو شود. وقوع خطا در تحقیقات بازاریابی معمولا رخ می دهد اما، پژوهشگر نباید با بروز خطا ناامید شود بلکه باید سریعا به فکر چاره افتد و تلاش کند خطا را مرتفع نماید. برای این منظور بهترین کار این است که ابتدا با انواع خطا هایی که ممکن است در تحقیقات بازاریابی رخ دهد آشنا شود. در این مطلب شما را با این خطا ها آشنا می کنیم.

 

انواع خطا در تحقیقات بازاریابی…

در تحقیقات بازاریابی دو نوع خطا رخ می دهد:

  1. خطا هایی که مرتبط با نمونه گیری می باشند.
  2. خطا هایی که مرتبط با نمونه گیری نیستند و تحت تاثیر شرایط و عوامل دیگری هستند.

در ارتباط با خطا های مرتبط با نمونه گیری، به خطا هایی اشاره می شود که، بسیار متداول است. با ذکر مثالی شما را با این خطا ها آشنا می کنیم. در بیشتر تحقیقاتی که در بازاریابی انجام می شود معمولا از مغازه ها و یا فروشگاه ها و یا مردم نمونه گیری می شود و سپس بر اساس اطلاعات حاصل از نمونه نتیجه ایی حاصل می شود که به کل جمعیتی که از آن نمونه گرفته شده است تعمیم داده می شود. فرض کنید پژوهشی در ارتباط با نوشیدنی آب پرتقال کارخانه سن ایچ انجام می شود. در این پژوهش از نمونه ایی هزار نفری استفاده می شود و نظر های آنان در ارتباط با آبمیوه پرتقال کارخانه سن ایچ جمع آوری می شود. در پایان این نمونه گیری نتیجه حاصل به تمام  افرادی که از آبمیوه پرتقال سن ایچ استفاده می کنند تعمیم داده می شود. از آن جایی که از نمونه استفاده شده است و نتایج به کل جمعیت تعمیم داده می شود معمولا بین نتایجی که از نمونه کسب شده است و کل جمعیت مصرف کننده تفاوت هایی وجود دارد. این خطا معمولا اگر دامنه وسیعی نداشته باشد طبیعی است و پژوهشگر نباید در مواجه با این نوع خطا ها در تحقیقات بازاریابی دلسرد شود زیرا، می تواند از دو راهکار استفاده کند:

  • این نوع خطا در تحقیقات بازاریابی قابل اندازه گیری است و می توان آن را اندازه گرفت و در پایان نتایج تحقیقات میزان خطای تقریبی را نیز لحاظ کرد.
  • برای حل این مشکل می توان با افزایش تعداد نمونه از میزان خطا تا حدود زیادی کاست.

نوع دیگری از خطا نیز در تحقیقات بازاریابی وجود دارد که در مطلب های بعدی به آن اشاره خواهد شد.

شماره تماس جهت مشاوره!