Skip to main content

چگونه خطا هایی که در تحقیقات بازاریابی رخ می دهد را به حداقل برسانیم؟!

بروز خطا در تحقیقات بازاریابی می تواند اثربخشی نتایج این گونه تحقیقات را تحت تاثیر قرار دهد. اگر تحقیقات بازاریابی به هر دلیلی با خطا های مرتبط با نمونه یا خطا های غیر مرتبط با نمونه مواجه گرد، نمی توان به اهدافی که با توجه به نتایج تحقیقات بازاریابی خواهان دست یابی به آن ها هستیم نایل آییم. گرچه بیشتر خطا های تحقیقات بازاریابی به صورت ناخواسته رخ می دهد اما، روش های مختلفی وجود دارد تا بتوان با کمک آن ها میزان خطا هایی که احتمال رخداد آن ها وجود دارد را به حداقل رساند. یکی از این روش  ها طرح پرسش هایی است که بتوان با کمک آن ها میزان خطا هایی که در جریان پژوهش رخ می دهد را کاهش داد. این گونه پرسش ها متنوع هستند و در هر مرحله از تحقیق می توانید پرسش هایی را مطرح کنید تا از روند بدون خطا بودن پژوهش خود اطمینان حاصل کنید.

 

مرحله تنظیم مساله در تحقیقات بازاریابی

اگر شما در مرحله تنظیم مساله قرار دارید و در ارتباط با این که در این مرحله با خطا مواجه شده اید یا خیر شک و تردید دارید می توانید با طرح پرسش های زیر نسبت به این که در مسیر درست حرکت می کنید اطمینان حاصل نمایید.

  • هدف از مطالعه پژوهشی من چیست؟!
  • آیا هدف از پژوهش بازاریابی صورت گرفته شناسایی فرصت های پیش روی و موقعیت هایی سود آور است؟
  • آیا هدف از تحقیقات بازاریابی ، حل کردن مشکل خاصی است؟!
  • به چه اطلاعاتی برای ادامه تحقیق نیاز دارم؟
  • اطلاعات مورد نیاز خود را چگونه جمع آوری کنم تا بهترین نتیجه را کسب نمایم؟
  • به اطلاعات جانبی تا چه میزان توجه نمایم؟ آیا این اطلاعات در فرآیند تحقیق من ضروری است یا می توانم از میزان اطلاعات جانبی بکاهم؟
  • در صورت استفاده از اطلاعات جانبی چگونه آن ها را گردآوری کنم؟
  • با توجه به بررسی های همه جانبه آیا ضرورتی برای انجام تحقیقات بازاریابی وجود دارد یا خیر؟

سوال هایی که در بالا و در مرحله تنظیم مساله مطرح می کنید می تواند به شما این فرصت را بدهد که متوجه شوید آیا با خطا مواجه شده اید یا خیر؟ با طرح پرسش های مناسب در هر مرحله از تحقیقات بازاریابی می توانید از بروز خطا جلوگیری کنید و احتمال چنین رخدادی را به حداقل برسانید تا اثربخشی فعالیت های پژوهشی شما از این طریق افزایش نماید و بتوانید نتایج کسب شده را به جامعه مد نظرتان تعمیم دهید.

 

شماره تماس جهت مشاوره!