Skip to main content

خطا در تحقیقات بازاریابی ، خطا هایی که به نمونه مربوط نمی شود!

By آبان ۲۰, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

در مطلب قبلی با عنوان خطا های تحقیقات بازاریابی چیست و چگونه می شود آن ها را مرتفع کرد؟ به بیان خطا هایی پرداختیم که به نمونه مربوط می شد اما، خطای مرتبط با نمونه تنها یک نوع از انواع خطا هایی است که ممکن است در فرآیند تحقیقات بازاریابی ایجاد شود! در تحقیقات بازاریابی بیشترِ خطا هایی که رخ می دهد به نمونه مرتبط نیست… در این مطلب و مطلب های بعدی به بررسی این نوع خطا ها در تحقیقات بازاریابی می پردازیم.

تحقیقات بازاریابی و خطا های آن…

  • یکی از خطا های که به نمونه مرتبط نمی باشد و اتفاقا بسیار هم رایج است خطای مربوط به تعریف مبهم و یا اشتباه از مشکل است. اگر مشکلی که قرار است به خاطر آن تحقیق صورت گیرد به درستی تعریف و مشخص نشود تمام مراحل تحقیق به صورت کاملا اشتباه پیش می رود. این نوع خطا به نمونه مربوط نیست و به فرآیند تحقیق مرتبط است. مثلا ممکن است هدف از تحقیقی بررسی بازار مصرف کنندگان داخلی محصولات کارخانه با هدف رفع مشکل کاهش فروش باشد اما، شاید رکود فروش به بازار مصرف کنندگان ارتباطی نداشته باشد و مشکل ناشی از سیاست های قیمتی باشد. بنابر این هر فعالیت که در ادامه این تعریف نادرست از مشکل در تحقیقات بازاریابی رخ می دهد در نهایت به نتیجه دلخواه و درستی رهنمون نمی شود.
  • خطای دیگری که در تحقیقات بازاریابی رخ می دهد و به نمونه نیز مرتبط نیست خطای ناشی از عدم پاسخگویی به پرسشنامه ها است. بسیار محتمل است که افراد از پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهشگر اجتناب کنند یا در مصاحبه ها حاضر نشوند و یا در صورت پاسخگویی آن چه را که واقعیت دارد نگویند. در چنین حالتی نیز خطای ناشی از عدم پاسخگویی می تواند کل فرآیند تحقیقات بازاریابی را تحت تاثیر قرار دهد. مثلا ممکن است در پرسشنامه ایی به منظور بررسی رضایت مصرف کنندگان از کیک های تولید یک کارخانه، افراد به دلایل شخصی پاسخ درست را در پرسشنامه قید نکنند در این حالت پاسخ های جمع آوری شده نمی تواند کمکی به افزایش اطلاعات بهینه ی مدیر کارخانه نماید و در عمل تحقیقات بازاریابی فایده ایی نخواهد داشت.

دامنه خطا های تحقیقات بازاریابی که به نمونه مرتبط نیستند بسیار وسیع تر از خطا هایی است که به نمونه مرتبط می شوند. معمولا خطا هایی که به نمونه مرتبط نیستند بسیار سخت تر رفع می شوند زیرا به عنوان مثال: شما به عنوان یک پژوهشگر نمی توانید از صحت پاسخ دریافتی از مخاطبتان اطمینان حاصل کنید و تنها تجربه و پرسش های جنبی می تواند به پژوهشگر کمک کند.

ا

شماره تماس جهت مشاوره!