Skip to main content

جایگاه نمودار درختی در تحقیقات بازاریابی

By فروردین ۱۱, ۱۳۹۸آرشیو مقالات تخصصی

در هر تحقیقات بازاریابی باید بتوان مسیر های عملیاتی را به درستی تعیین کرد. ما در مطلبی در سایت mrioi.comm در ارتباط با مسیر های عملیاتی اطلاعاتی را با مخاطبان سایت به اشتراک گذاشتیم. یکی از راه های به نمایش گذاشتن مسیر های عملیاتی جانشین استفاده از نمودار درختی در تحقیقات بازاریابی است.

هرس کردن نمودار درختی

در هر نمودار درختی ریشه درخت را می توان مساله یا مشکل دانست که، شاخه های گوناگونی از آن منشعب می گردد. هر شاخه درخت تصمیم گیری نشان دهنده شیوه برخورد با مشکل را در تحقیقات بازار به تصویر می کشد. اما همان طور که هر درختی نیاز به هرس کردن دارد نمودار درخت تصمیم گیری نیز به هرس نیاز دارد. مهم ترین نکته قابل توجه در هر درخت تصمیم گیری نمایش دقیق مساله تصمیم گیری قبل از حل کردن آن است به شرطی که، شاخه های ناخواسته یا همان شیوه های ناخواسته در برخورد با مشکل را در همان ابتدای کار در تحقیقات بازاریابی هرس نماییم.

نکته های مهم در نمودار درختی

یکی دیگر از نکته های مهم در هر نمودار درختی این است که بدانیم، رسم نمودار درختی الزاما به معنای به دست آوردن راه حل قطعی مساله در تحقیقات بازاریابی نیست. پژوهشگر در تحقیقات بازاریابی باید بداند که، استفاده از نمودار درختی می تواند فهم مناسب تری را از مشکل مطروحه فراهم کند و ارتباط بهتری را بین ساختار اصلی تصمیم گیری با سایر بخش های آن فراهم می نماید. این ویژگی سبب می شود که، تحقیقات بازاریابی نقش پررنگ خود را به راحتی نشان دهد و در چنین شرایطی است که، نقش تحقیقات در تصمیم گیری واضح می شود و ارتباط بین محققین و تصمیم گیرندگان بیش از پیش خواهد شد.

یک نمودار درختی خوب، مساله های مبهم و گنگ در تصمیم گیری را به مسائلی ساده تر تبدیل می کند و به همین علت می توان گفت با کمک نمودار درختی می توانید در تحقیقات بازاریابی گزینه های پیش روی خود را برای تصمیم گیری واضح تر نمایید.

 

شماره تماس جهت مشاوره!