Skip to main content

توسعه محصولات جدید- لیست

By شهریور ۱۸, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

از این چک لیست برای کمک به توسعه محصولات جدید، از توسعه ی ایده های جدید تا تنظیم بودجه، تصمیم گیری در مورد مشخصات محصول و نمونه سازی استفاده کنید.

 

چک لیست توسعه محصولات

 • ایده هایی برای محصولات جدید و اصلاح شده ایجاد کنید-برای مثال، از بازخورد مشتری، پیشنهادات کامندان و پیشرفت های تکنولوژیک.
 • ارزیابی کنید که چگونه این ایده ها با استراتژی، موقعیت بازار و مهارت های شما منطبق می شود؛ اطمینان حاصل کنید که منابع لازم را برای اختصاص دادن به توسعه در اختیار دارید.
 • تحقیقات بازار انجام دهید، نیازهای مشتری و پتانسیل فروش را ارزیابی کنید؛ خطرات کلیدی را شناسایی  و استراتژی بازاریابی خود را برنامه ریزی کنید.
 • در مورد رقابت و رقابت بالقوه تحقیق کنید؛ از موفقیت ها و شکست های رقبا دزس بگیرید.
 • یک تیم پروژه را که شامل تمام مهارت های کلیدی (مانند بازاریابی، طراحی، تولید، خرید و امور مالی)تشکیل دهید که توسط یک کمپین محصولی هدایت شود.
 • مسیر بحرانی را در نظر داشته باشید، مشخص کنید که کدام فعالیت ها باید به صورت متوالی انجام شوند و کدام یک می توانند به صورت موازی اتفاق بیفتند.
 • بودجه،اهداف و زمانبندی را تنظیم کنید؛ آماده باشید که به طور مرتب پیشرفت ها را در طول پروژه ارزیابی کنید و در صورت لزوم برنامه ها را تغییر دهید.
 • خطرات پروژه مانند موانع فنی، دسترسی به پول نقد و سایر منابع را ارزیابی کنید و اینکه آیا می توانید حقوق مالکیت معنوی را حفظ کنید.
 • مشخصات اولیه ی محصولات اساسی را تعیین و ویژگی های خاص را به نیازهای محصولات تبدیل کنید. نقاط فروش کلیدی خود را شناسایی کنید.
 • قیمت فروش احتمالی و هزینه های تولید هدف را تعیین کنید؛ هزینه های احتمالی واقعی توسعه و تولید را ارزیابی کنید، امکان احتمال آن را بدهید.
 • محصولات را با توجه به نیازهای بازاریابی، تولید و خرید طراحی کنید.
 • یک نمونه اولیه برای حل مشکلات فنی و تولیدی و آزمایش واکنش بازارایجاد کنید؛ تغییرات لازم را انجام دهید.
 • برای تولید مقیاس کامل محصولات و راه اندازی آن کاملا مجهز شوید.
 • همچنان موفقیت محصولات را دنبال کنید و به دنبال فرصت هایی برای توسعه بیشتر آن باشید.

 

شماره تماس جهت مشاوره!