Skip to main content

توجه به استعداد و انگیزش در تحقیقات بازاریابی و غلبه بر موانع

تحقیقات بازاریابی همواره با موانعی روبرو است که رشد اینگونه تحقیقات را با کندی روبرو می کند. گرچه این موانع متعدد هستند اما، ما در این مطلب قصد داریم شما را با یکی از موانع و راه حل رفع آن آشنا کنیم.

 

برررسی موانع تحقیقات بازاریابی…

یکی از موانع تحقیقات بازاریابی می تواند عدم توجه به استعداد و ایجاد انگیزش در پژوهشگران باشد. پژوهشگران استعداد های مختلفی دارند که با هم یکسان نیستند. به عنوان نمونه: ممکن است پژوهشگری در انجام تحقیقات بازاریابی بسیار خلاق باشد و از همه روش هایی که نتیجه را موثق تر کند بهره برد. در مقابل این احتمال هم وجود دارد که پژوهشگری استعداد خارق العاده ایی در امر تحقیقات بازاریابی نداشته باشد و کار هایی که انجام می دهد، روش های نرمال در انجام پژوهش باشد و از خلاقیت خاصی استفاده نکند. هنگامی که به پژوهشگرانی با استعداد های مختلف پاداش ها و دستمزد های یکسانی می دهید بدون شک با مانع بزرگی در تحقیقات بازاریابی روبرو می شوید زیرا، پژوهشگری که تحقیقات بازاریابی را با خلاقیت انجام می دهد طبق قانون مقایسه به تدریج دریافت می کند در برابر خلاقیت و کار بیشتری که انجام می دهد پاداش و دستمزد یکسانی با یک پژوهشگر عادی دارد. بنابر این، کم کم از خلاقیت خود می کاهد و شما به عنوان کارفرما از ایده های ناب او محروم می شوید. همچنین پژوهشگری که ایده های خلاقانه ایی ندارد زمانی که مشاهده می کند با همین روش می تواند دستمزدی برابر با فرد خلاق بگیرد به کیفیت کار خود نمی افزاید و در نتیجه پژوهش ها و تحقیقات بازاریابی را با روش های بسیار معمولی پیش می برد.

 

ارائه راه حل!

برای حل این مشکل باید بدانید که استعداد امری ذاتی و خدادادی است. استعداد تا نقطه ایی می تواند با ایجاد پاداش های بیشتر افراد را وادار به بروز خلاقیت کرد اما، مسلما شخصی که ذهن خلاق و استعداد بهتری دارد بهتر می تواند فرآیند بروز خلاقیت را طی نماید. بنابر این برای این که بتوان با مشکل هایی از این دست برخورد کرد. تلاش کنید که توازن مناسبی بین پرداخت ها و خلاقیت افراد در تحقیقات بازاریابی برقرار کنید. به افرادی که خلاقیت بیشتری در فعالیت های خود نشان می دهند پاداش های بیشتری پرداخت کنید تا آنان برانگیخته شوند. همچنین به استعداد پژوهشگران هم توجه کنید و آن ها را متناسب با استعداد هایشان به سمت فعالیت های مختلفی از تحقیقات بازاریابی سوق دهید تا بتوانند مفید باشند و انگیزش پیدا کنند.

 

  • با استفاده از نکته های بیان شده بهتر می توانید بر موانع تحقیق بازاریابی غلبه کنید.

 

شماره تماس جهت مشاوره!