Skip to main content

تحقیقات کمی بازار

تعریف: تحقیقات کمی بازار با حقایق سخت و داده های آماری بجای نظرات, احساسات و نگرش های افراد سر و کار دارد. اینجا, داده ها به منظور تعیین نتیجه گیری درباره ی رفتار مشتریان, نگرش و ترجیحات در شرایط عددی که می تواند به راحتی با داده های واقعی دیگر تفسیر و مقایسه شود, به دست می آید.
تحقیقات کمی بازار اغلب برای تعیین اینکه چه میزان از جمعیت دارای مشخصه ها، نگرش ها، رفتارها، دانش استفاده می شود، و سپس سطح اهمیت آن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل آماری بررسی می شود. تحقیقات کمی بر اساس نمونه های بزرگ است و سؤالاتی را مطرح می کند, مانند:
• هر چند وقت یکبار مشتری محصول را خریداری می کند؟
• چه میزان از جمعیت، جستجوی شغل را آنلاین انجام می دهند؟
• چه تعداد از مشتریان محصولی را اگر با یک استراتژی تبلیغاتی خاص معرفی شود, خریداری می کنند ؟
• چند نفر از مشتریان محیط رستوران را “عالی” ارزیابی کرده اند؟
تکنیک های تحقیقات کمی بازار زیر برای جمع آوری داده ها از پاسخ دهندگان بکار می روند.

 

۱. پرسش نامه تلفنی. با این روش, محقق اول از همه نمونه ی نماینده را شناسایی می کند که ویژگی های یا صفات مشابه را به عنوان کل جمعیت بازتاب می کند. سپس, با اعضای نمونه تماس گرفته شده و از آنها سوالات مرتبط با موضوع مورد مطالعه پرسیده می شود. به طور کلی, جواب های بسته, شامل پاسخ هایی مثل “بله” یا “خیر” ایده آل در نظر گرفته می شوند، زیرا اغلب پاسخ دهندگان با بی میلی با تلفن صحبت می کنند. پرسش نامه تلفنی می تواند برای پیدا کردن راه حلی برای مشکل انجام شود, مانند چه میزان از مشتریان مایل اند که محصول و خدمات را خریداری کنند؟ و فروش تقریبی سالانه چقدر خواهد بود؟

۲. مصاحبه های شخصی. اغلب, شرکت ها خریدارن بالقوه را انتخاب می کنند و با آنها مصاحبه های یک به یک را برای بدست آوردن بینشی از مشکل مورد مطالعه انجام می دهند. مصاحبه کننده همچنین می تواند از پاسخ دهنده درخواست کند که برای مصاحبه به مکان مرکزی بیاید یا با تنظیم قرار ملاقات در خانه ی او مصاحبه کند. اینجا, مصاحبه کننده می تواند بر اساس ماهیت هدف تحقیقات هر دوی سوالات باز و بسته را شامل کند.

۳. پرسش نامه اینترنتی. اینجا, محقق به طور تصادفی گروهی از پاسخ دهندگان را انتخاب کرده و سپس پرسش نامه ها را از طریق ایمیل برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مشکل ارسال می کند. امروزه, پرسش نامه های اینترنتی به طور گسترده ای توسط سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا به جمع آوری اطلاعات از یک گروه بزرگ از مردم در هر زمان و هر کجا کمک می کند.

۴. روش های بررسی ترکیبی. در اینجا دو یا چند روش از تحقیقات کمی همزمان از داده های مرتبط و قابل اندازه گیری از مخاطبان هدف مورد استفاده قرار می گیرند.برای مثال, محقق می تواند به طور تصادفی پاسخ دهندگان را از یک منطقه ی جغرافیایی خاص انتخاب کند وسپس میتواند لا استفاده از پرسش نامه ی تلفنی اطلاعاتی درباره ی پاسخ دهندگان خانم جمع آوری کند و با کاندیدهای آقا به طور شخصی مصاحبه کند. بدین ترتیب، محقق می تواند از هر یک از روش های کمی بر اساس هدف تحقیقات استفاده کند و نوع داده تولید شده که می تواند برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج استفاده شود.

 

شماره تماس جهت مشاوره!